Kuvassa sininen sähkölentokone lentää metsäisen kaupungin yllä.

Smart Urban eFly – älykäs urbaani sähköilmailun ekosysteemi

Hankkeen tavoitteena on tukea Uudenmaan pk-yrityksiä sähköisen lentoliiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa sekä uusien tuotteiden luomisessa.

Hankkeessa luodaan Uudellemaalle kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut sähköisen lentämisen innovaatioekosysteemi, joka tukee yhteistyötä, alan yritysten kasvua, uusien työpaikkojen syntymistä ja alan kehittymistä sekä edistää Uudenmaan vetovoimaa.

Hankkeen toiminnan tuloksena:

  • Muodostuu monialainen sähköiseen ilmailuun linkittyvä kansallinen ja kansainvälinen pk-yritysten, viranomaistoimijoiden, TKI-organisaatioiden sekä suurten yritysten innovaatio- ja yhteistyöverkosto, joka edistää sähköiseen lentoliikenteeseen liittyvien palveluiden tehokasta suunnittelua ja toteuttamista.
  • Syntyy uusia sähköisen ilmailun toimintaympäristöön liittyviä konsepti- ja toimintamallikokeiluja sekä testattuja ja verkostossa toteutettuja uusia toimintamalleja.
  • Innovaatio-osaaminen ja verkostot kehittyvät osallistuvissa kohdeyrityksissä,
  • Tuoteteaan tutkimukselliset asiakaspolut ja mallinnetut matkaketjut.

Kolmivuotisen hankkeen verkostoon ovat tervetulleita kaikki alan toimijat; voit liittyä mukaan ottamalla hanketoimijoihin yhteyttä!

Smart Urban eFly – älykäs urbaani sähköilmailun ekosysteemi

Kesto: 2/2024–2/2027

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektipäällikkö: Minna-Maari Harmaala

Ota yhteyttä
Minna-Maari
Harmaala
yliopettaja
+358 294471636
minna-maari.harmaala@haaga-helia.fi