rahoittajan logot kuvituskuvalla

Sisu Työelämässä

Hanke etsii keinoja ylläpitää ja parantaa työelämässä mukana olevien ihmisten hyvinvointia ja jaksamista erityisesti aikoina, joina henkiseen jaksamiseen kohdistuu poikkeuksellista kuormitusta.

Hankkeessa seurataan ihmisten hyvinvointia ja hyvinvointiin vaikuttavien piirteiden muutoksia ja etsitään keinoja vaikuttaa myönteisesti hyvinvoinnin kehitykseen.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa työpaikoilla löytyneitä hyviä käytänteitä työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpidossa COVID-19-pandemian aikana sekä selvittää henkilökohtaisten tai automatisoitujen palautteiden vaikutusta ihmisten itseymmärrykseen ja hyvinvointiin.

Hanke tuottaa yleistettävissä olevaa tietoa hyvinvoinnista poikkeusoloissa. Kehittämishankkeen loppuvaiheessa tuotetaan esihenkilöille tietopaketti hyvinvointiin ja psykologisiin taustatekijöihin, mm. sisuun liittyen.

 

Sisu Työelämässä

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Johanna Vuori

Kesto: 2021–2023

Hankkeen johto: Helsingin yliopisto

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto

 

Ota yhteyttä
Johanna
Vuori
yliopettaja
+358 294471572
Johanna.Vuori@haaga-helia.fi
19.01.2023
Uutinen
Sisu nykypäivänä - mitä siitä tiedetään? -tilaisuus Helsingin yliopiston Tiedekulman Fönst...