rahoittajalogot kuvituskuvan päällä

Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start

Ponnahduslauta rohkeuteen -hankkeen tavoite on Uudenmaan alueen urheilu-, liikunta- ja matkailualan mikroyritysten elinvoimaisuuden ja työllistämiskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen.

Koronaepidemia on vaikuttanut voimakkaasti kohdeyritysten toimintaedellytyksiin. Hanke edesauttaa urheilu-, liikunta- ja matkailualan mikroyritysten perustajien ja heidän työntekijöidensä nopeampaa ja strategisempaa siirtymistä kriisin aiheuttamasta lamaantumisen tilasta kohti oman liiketoiminnan kriittistä tarkastelua, skenaariotyöskentelyä sekä uuden liiketoiminnan kehittämistä tai vanhan sopeuttamista.

Hankkeen tuloksena mikroyrittäjillä ja työntekijöillä on jatkuvan kehittämisen toimintatapa, jossa muutoskohteiden ja mahdollisuuksien havaitsemisen jälkeen on kyky reagoida joko oman henkilökohtaisen tarpeen tai liiketoiminnan tähtäimen mukaisesti.  Hanke yhdistää mikroyrityksiä kehittämään toimintaansa ja verkostoitumaan yli toimialarajojen.

Hankkeen toteutuspolku rakentuu

  • koulutus- ja valmennuskokonaisuuksista, kuten mindfulness ja innovointi
  • yrityskohtaisesta neuvonnasta
  • henkilökohtaisesta ohjauksesta
  • vertaisoppimista tukevista toimenpiteistä, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Hankkeen aikana rakennamme yhteistyöverkoston mikroyrittäjien, viranomaisten, järjestö- ja koulutusorganisaatioiden välille siten, että he yhdistävät voimansa uudenlaisten kumppanuuksien ja liiketoiminnan rakentamisessa. Lisäksi tuotamme vapaasti käytettävissä olevan digitaalinen käsikirja.

Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start

Yhteyshenkilö: Mariitta Rauhala
Kesto: 15.8.2021 - 15.8.2023
Rahoitus: ESR (REACT-EU) Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Ota yhteyttä
Mariitta
Rauhala
lehtori
Yliopettaja
+358 294471189
Mariitta.Rauhala@haaga-helia.fi