Digi+hiiletön

OODI

OODI-hanke tarjoaa ohjelmistoalan uutta osaamista ja ohjausta sekä digitaitoja Suomessa oleskeleville tilapäistä suojelua saaville.

Hankkeessa kehitettävää koulutuksen tarjontaa hyödynnetään jatkossa osana vieraskielisen koulutuksen tarjontaa sekä maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta.

Hankkeessa tarjoamme tilapäistä suojelua saaville Suomeen tulleille englanninkielisiä opintojaksoja sekä osaamista, jotka voivat laskeutua heidän kotimaansa tutkintoon.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää ja laajentaa vieraskielisen, erityisesti englanninkielistä avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa, tukien samalla hallituksen tavoitetta kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden lisäämisestä sekä osaajapulaan vastaamisesta.  

 

OODI

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Kristiina Laine

Kesto: 01.09.2022 – 31.8.2024

Kumppanit: Metropolia (koordinaattori), HAMK, Laurea, XAMK

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ukraina-haku

 

Ota yhteyttä
Kristiina
Laine
opettaja
+358 294471143
Kristiina.Laine@haaga-helia.fi