MediaGuru -hanke

MediaGuru – Tuki markkinointitoimialan jatkuvaan oppimiseen ja toimialan osaajapulan ratkaisuun

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toteuttaman MediaGurun päätavoite on media- ja markkinointialan henkilöstön osaamisen päivittäminen ja lisääminen vastaamaan nykyisiä mediaryhmien standardeja ja vaatimuksia kohderyhmän työurien pidentämiseksi, sekä työhön sijoittumisen parantamiseksi.

Lisäksi tavoitteena on myös edesauttaa yritysten elinkelpoisuutta luomalla sertifioinnit osaamiselle, jotka auttavat tunnistamaan eri mediaryhmien osaajat rekrytoinnin yhteydessä.

Samalla hanke pyrkii tunnistamaan media- ja markkinointialan nykyiset työelämän osaamistarpeet liittyen eri mediaryhmien markkinointiosaamiseen. Hankkeen avulla halutaan varmistaa, että kohderyhmän osaaminen on päivitetty työelämän tarpeiden mukaisesti.

Hankkeen kohderyhmä on luovan alan markkinoinnin osaajat, jotka työskentelevät mediaostamisen tai mediastrategian luomisen parissa, sekä media-alalla työskentelevät henkilöt, jotka haluavat päivittää osaamistaan mediamatematiikkaan liittyen.

He voivat olla alan koulutuksen saaneita henkilöitä, jotka ovat jääneet alalta työttömiksi tai ovat työttömyysuhan alla, koska heidän osaamisensa on vanhentunutta, tai sitä ei ole riittävän laajasti eri mediaryhmistä.

Hankkeen muina kohderyhminä ovat ammatinvaihtajat, jotka haluavat alalle sekä potentiaaliset uudet henkilöt, jotka tarvitsevat perusosaamisen osoittamista sertifikaatin muodossa.

Hankkeessa muun muassa:

  • tunnistetaan media- ja markkinointialan nykyiset työelämän osaamistarpeet
  • määritetään mediaryhmäkohtainen markkinointiosaaminen
  • tuotetaan kohderyhmän osaamisen päivittämiseksi ja lisäämiseksi tarvetta vastaava digitaalinen, moduulipohjainen sertifikaattikokonaisuus
  • toteutetaan toistuvia iteratiivisia toimenpiteitä, jotka vastaavat kohderyhmän vaativuuteen täsmällisesti ja laatua korostaen
  • huomioidaan vastuullisuus, tasa-arvo ja etiikka mediastrategiassa ja -suunnittelussa
  • sitoutetaan mediaryhmien keskeiset toimijat mukaan toteutukseen
  • mahdollistetaan eri markkinointi- ja media-alan asiantuntijoiden välinen yhteistyö ”MediaGuru”-teeman ympärillä yhteiskehittämiseen ja -suunnitteluun tähtäävien työpajojen kautta
Mikäli olet kiinnostunut yhteistyöstä, niin otathan yhteyttä hankkeen projektipäällikköön tai koordinaattoriin.
 

Tietoa MediaGurusta

Projektipäällikkö: Petteri Saloranta

Hanketiimi: Anna Vähäsalo, Susanna Luoma, Sari Haavisto, Leena Uski, Martti Asikainen

Hankkeen kesto: 2023–2025

Kumppanit: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Rahoittaja: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)

Ota yhteyttä
Petteri
Saloranta
projektipäällikkö
+358 294471320
Petteri.Saloranta@haaga-helia.fi
Leena
Uski
projektikoordinaattori
+358 294471753
Leena.Uski@haaga-helia.fi