yhteistyö ja rahoittajan logot

Lyckan - Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuushub

Lyckan hankkeessa kehitetään maaseudun yritystoiminnan kehittämistä palveleva innovaatioalusta.

Lyckan toimii maaseudun tulevaisuushubina ja inspiraatiokeskuksena sekä vahvistaa kestävää yrittämistä maaseudulla. Kehitettävä innovaatiokeskus antaa mahdollisuuden start-up-toiminnalle ja tukee etenkin pk-yrityksiä maaseudulla. Tulevaisuushubin toimintaa pilotoidaan hankkeen aikana ja hubin pysyvä toiminta käynnistetään Lapinjärvellä.

Lyckan-konsepti yhdistää biokiertotalouden, matkailun ja luovien alojen toimijat sekä jalkauttaa tulevaisuus- ja ennakointitaidot paremmin yritysten saataville.

Hankkeessa

  • edistetään ennakointiosaamista liiketoiminnan ja alueiden kehittämisessä,
  • vahvistetaan yritysten innovaatio- ja investointihalukkuutta ja
  • kehitetään ihmislähtöisin menetelmin malli taiteen, muotoilun ja liike-elämän yhdistävään innovaatio- ja kehitystoimintaan.
Lyckan - Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuushub

Projektipäällikkö: Elisa Laatikainen
Kesto: 1.9.2021-31.8.2023
Kumppanit: Lapinjärven kunta, Laurea-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä LAB-ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: EAKR (REACT EU) Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ota yhteyttä
Elisa
Laatikainen
TKI-koordinaattori
+358 294471359
Elisa.Laatikainen@haaga-helia.fi