Korkeakouluista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaajia työelämään 

Inkluusion vahvistaminen MaRa-alalla

Inkluusio-hankkeessa tuemme MaRa-alan yritysten inkluusion lisäämistä työpaikoilla.

Inkluusion vahvistaminen MaRa-alalla -hankkeen tavoitteena on

  • selvittää inkluusio -käsitteen nykytilan ymmärrys ja toteutuminen toimialalla
  • luoda malli yritysten henkilöstön pitovoiman edistämiseen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen inkluusion keinoin
  • kehittää työelämälähtöinen inkluusiota edistävä koulutusmalli tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa

Inkluusio viittaa mukaan kuulumiseen ja osallisuuteen, eli siihen, kuinka paljon esimerkiksi johonkin toimintaan, palveluun tai organisaatioon sisällytetään ihmisiä, jotka saattaisivat muuten jäädä ulkopuolelle tai tulla marginalisoiduksi. (SITRA)

MaRa-alan inkluusion vahvistaminen lisää työhyvinvointia ja parantaa sitä kautta työssä viihtymistä ja työhön sitoutumista.

Inkluusion vahvistaminen MaRa-alalla

Projektipäällikkö: Marja Immonen

Hankkeen kesto: 1.9.2022 – 31.12.2024

Rahoittaja: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Ota yhteyttä
Marja
Immonen
palvelumuotoilija
+358294471712
Marja.Immonen@haaga-helia.fi