rahoittajan logot kuvituskuvan päällä

HYBRID NINJA – Online- ja hybriditapahtumatuottajan koulutus

HYBRID NINJA -hankkeen tavoitteena on kouluttaa joukko hybridimaailmassa ninjan tavoin liikkuvia, digitaalisia ja perinteisiä tapahtumatuotannon välineitä ketterästi yhdisteleviä ammattilaisia.

Hankkeen taustalla on tunnistettu osaamistarve, joka muodostui tapahtuma-alan henkilöstön jäädessä koronakriisin johdosta laajamittaisesti lomautetuksi tai työttömäksi heti kriisin alkaessa helmikuussa 2020. Tapahtuma-ala on ollut melkein täysin pysähdyksissä, ja tämän seurauksena alalle on syntynyt merkittävä osaamisvaje ja koulutustarve. Hanke toteutetaan palvelumuotoiluprojektina.

Hankkeen tuloksena syntyy kokonaisuus hybriditapahtumajärjestämisen valmennusmoduuleja, joiden suorittamisen todentamiseksi hankkeessa rakennetaan tunnistettavat osaamissertifikaatit. Hanke vahvistaa Haaga-Helian tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä tapahtuma-alan että palvelumuotoilun kirkkaimpana kärkenä.

Hankkeen toteutuksessa ja tulosten jakamisessa hyödynnetään tiiviisti sekä Haaga-Helian aiempia hankkeita että tiiviitä verkostoja tapahtuma- ja mara-alalle. Hankkeen toimintaverkosto luo myös siltaa tulosten laajemmalle hyödyntämiselle sekä tulevaisuuden yhteistyölle törmäyttämällä eri alojen osaajia.

HYBRID NINJA – Online- ja hybriditapahtumatuottajan koulutus

Projektipäällikkö: Meri Pöyhönen
Kesto: 1.1.2022 - 31.10.2023
Rahoitus: REACT EU / ESR. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ota yhteyttä
Meri
Pöyhönen
projektiasiantuntija
+358294471711
Meri.Poyhonen@haaga-helia.fi