rahoittajalogot kuvituskuvan päällä

Hungry for Finland – Ruokamatkailukilpailu 2023

Hungry for Finlandin viides kansallinen ruokamatkailukilpailu starttaa toukokuussa 2023.

Kilpailulla rohkaistaan ruokaan ja matkailuun liittyviä verkostoja kehittämään vastuullisuuteen ja paikallisuuteen perustuvaa ruokamatkailutarjontaa. Kilpailuun haetaan yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat innovatiivisia ruokamatkailun edelläkävijöitä ja tarjoavat matkailijoille ruokaan liittyviä elämyksiä.

Kilpailun tavoitteena on vahvistaa elämyksellisen ruokamatkailun tuotteistamista Suomessa, etsiä ruokamatkailun kärkituotteita ja vahvistaa aitoa yhteistyötä. Vuoden 2023 kilpailu on järjestyksessä viides, edelliset kilpailut olivat vuosina 2015, 2017, 2019 ja 2021.

Kilpailun arvioinnissa kiinnitetään huomiota

  • asiakaslähtöisyyteen,
  • elämyksellisyyteen sisältäen paikallisuuden,
  • lähiruoan ja tarinoiden hyödyntämisen,
  • vastuullisuuteen,
  • liiketoiminnallisuuteen,
  • verkostoihin ja yhteistyökumppaneihin,
  • monipuolisuuteen myynti- ja markkinointikanavien käytössä sekä
  • ruokamatkailutuotteeseen kokonaisuutena.

Kuva: Elina Manninen, Visit Finland

Hungry for Finland – Ruokamatkailukilpailu 2023

Projektipäällikkö: Kristiina Adamsson

Kesto: 2023

Rahoittajat: Maa- ja metsätalousministeriö, Haaga-Helia amk, Visit Finland ja MTK

 

Ota yhteyttä
Kristiina
Adamsson
lehtori
+358 294471501
Kristiina.Adamsson@haaga-helia.fi