Kuvitus

Climate & Circular Economy Factory

Haaga-Helian koordinoimassa Climate & Circular Economy Factory-hankkeessa synnytetään korkeakoulujen yhteinen kiertotalouden osaamiskeskus, joka tukee yritysten tarpeita liiketoimintamallien muokkauksessa kohti kiertotaloutta.

Kiertotalousliiketoimintamallien kehittämiseksi ja prosessien muokkaamiseksi tarvitaan aikaa piloteille ja uusien kumppanuusverkostojen rakentamiselle. Onnistuminen edellyttää uusia digitaalisia palveluja ja innovaatioita, sekä kykyä tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Climate & Circular Economy Factorysta yritykset löytävät käytännön työkaluja ja kiertotalouden ammattilaisten tukea omien prosessiensa ja liiketoimintamalliensa kehittämiseen. Lisäksi osaamiskeskuksen kautta yritykset löytävät kiertotalouteen liittyvää koulutustarjontaa, sekä mahdollisuuksia oppilasyhteistyöhön ja TKI-hanketoimintaan.

Climate & Circular Economy Factory

Projektipäällikkö: Sami Nykter
Kesto: 1.10.2021-30.6.2023.
Kumppanit: Haaga-Helia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Yrkehögskolan Novia
Rahoittaja: Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Ota yhteyttä
Sami
Nykter
projektipäällikkö
+358 294471186
Sami.Nykter@haaga-helia.fi