Softala innovations

AI Forum

AI Forum hankkeessa muodostetaan viiden suomalaisen korkeakoulun monitieteellinen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa asiantuntemusta ja tutkimusyhteistyötä tekoälyn saralla.

Hankkeessa keskitymme erityisesti tekoälyn sovelluksiin digipalveluissa ja sen mukanaan tuomaan työelämän murrokseen.

Hankkeen tuloksena syntyy AI Forum -verkosto, joka tutkii tekoälyn roolia digitaalisen muutoksen mahdollistajana ja sopeuttajana. AI Forum arvioi alaan liittyviä ajankohtaisia tutkimusalueita ja mahdollistaa yhteistyössä toteutettuja tutkimusprojekteja. AI Forumilla on yksi vuosittainen seminaari, kaksi vuosittaista webinaaria yrityksille, uutiskirjeitä ja yhteisjulkaisuja tehtyjen tutkimusprojektien pohjalta. Forumin mahdollistaman koulutuksen avulla tuotetaan uutta osaamista ja osaajia työelämän tarpeisiin.

Hankkeessa toteutetaan kolme pilottiprojektia, joissa tehdään kansainvälisiä tieteellistä sekä ammatillisia julkaisuja. Niiden lisäksi projekteissa valmistuu useita opinnäytetöitä. Tulosten pohjalta päivitetään koulutusohjelmia, luodaan malleja ja toteutetaan yritysten kanssa yhteistyössä vierailuluentoja korkeakouluihin.

AI Forum

Projektipäällikkö: Janne Kauttonen
Kesto: 1.1.2021 – 30.6.2023
Kumppanit: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto ja Oulun yliopisto
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ota yhteyttä
Janne
Kauttonen
Senior Researcher
+358 294471397
Janne.Kauttonen@haaga-helia.fi