co-creatioing group

3UAS4EER -Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022

Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022 (3UAS4EER) hanke edistää yrittäjyysvuoden tavoitteiden toteutumista konkreettisella tavalla tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa.

Uusimaa on valittu Euroopan yrittäjyysalueeksi 2021–2022. Yrittäjyysvuoden tavoite on tukea vihreää ja digitaalista yrittäjyyttä, elpymistä COVID-19 pandemian aiheuttamasta kriisistä ja alueen ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä.

Hankkeessa Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia toteuttavat suunniteltuja toimia yhdessä Helsingin kauppakamarin, Uudenmaan Yrittäjien, Helsingin Yrittäjien, ja muiden alueen yrittäjä- ja kehitysyhtiöiden kanssa. Aktiviteetit edistävät digitaalisuutta ja kestävää kehitystä tukevaa yrittäjyyttä.

Hankkeessa

  • järjestetään pk-yrityksille mahdollisuuksia verkostoitua ja löytää ratkaisuja digitaalisen ja kansainvälisen opiskelijahaastekilpailun - 10 Days 100 Challenges – muodossa.
  • kehitetään julkisia hankintoja, erityisesti niiden suunnitteluvaihetta, ja niihin liittyviä työkaluja ja verkostoja sekä järjestetään Open Innovation Camp design sprintejä, joissa julkinen sektori, yritykset, kansalaiset ja koulutussektori kehittävät markkinavuoropuheluun, asiakaslähtöisyyteen ja kestävään kehitykseen perustuvan hankinnan suunnittelukonseptin.
  • pilotoidaan mikrotutkintokursseja, jotka tukevat pk-yrityksiä kehittämään uusia tuotteita ja palveluita erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta sekä kykyä osallistua vihreiden julkisten hankintojen
    suunnittelu- ja kilpailutusprosesseihin.
  • kehitetään kampusinkubaattoreiden eli kampushautomoiden toimintaa,
    sillä ne toimivat sillanrakentajina, yhdistäen pk-yritykset, opiskelijat, startup-yritykset ja julkisen sektorin toimijat sekä avaten verkostoja kansainväliselle yhteistyölle.
3UAS4EER -Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022

Kesto: 1.9.2021- 31.8.2023
Kumppanit: 3AMK – Laurea ammattikorkeakoulu (vetäjä), Metropolia ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö Haaga-Heliassa: Mikko Järvinen
Rahoittaja: EAKR, (REACT EU) Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Ota yhteyttä
Mikko
Järvinen
projektipäällikkö
+358 294471100
Mikko.Jarvinen@haaga-helia.fi
04.04.2022
Uutinen
Taukoliikunta voi olla muutakin kuin keppijumppaa! - Tsekkaa EveryMoveCounts -kampanjan tu...