Haaga-Helian strategia

Lead paragraph

Missiomme on avata ovet työelämään. Tähtäämme opiskelijoidemme laadulliseen työllistymiseen ja haluamme pitää ovet auki työelämään. Visiomme on olla kansainvälinen ja rohkea työelämän uudistaja.

Profiilimme koostuu neljästä tärkeästä elementistä: palveluliiketoiminnasta, myynnistä, yrittäjyydestä ja korkeakoulupedagogiikasta

Meillä on kolme osastrategiaa. Toimintamme pohjautuu jatkuvan oppimisen ja ohjauksen innovatiivisiin ratkaisuihin. Tätä tukevat uutta osaamista luova soveltava tutkimus sekä vaikuttavat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot. Integroimme tutkimuksen opetukseen ja haluamme olla vahvasti verkostoitunut korkeakoulu sekä kotimaassa että ulkomailla.

Osastrategioiden perustana ovat opiskelijoiden ja henkilöstön innostava ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö.

Meillä on viisi tärkeätä arvoa.

Rohkeus viittaa vahvaan kokeilukulttuuriin. Vastuullisuus näkyy muun muassa ilmastositoumuksessamme ja sijoituspolitiikassamme. Yhdessä tekeminen kertoo, että yhdessä toimien olemme paljon enemmän kuin yksittäisinä toimijoina – joukkue voittaa aina yksilön. Avoimuus haastaa meitä jakamaan osaamistamme ja tietoamme. Arvostus näkyy toisten kunnioittamisena ja nöyryytenä myös omien tekemisten suhteen.

Haaga-Helian strategia 2021-2025