Taideaineiden opettajankoulutus

AOKK

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu tekee yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa vastaamalla musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvistä 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista.

Vuodesta 2005 lähtien on yhdessä toteutettu myös Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian tanssinopettajien pedagogiset opinnot, jotka ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Vuonna 2016 mukaan tulivat myös teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijat.

Yhteistyössä on korostettu vahvan ainepedagogiikan lisäksi yleisiä opettamiseen ja opettajana toimimiseen liittyviä asioita. Yleispedagogiikan opintoihin sisältyy mm. kasvatusfilosofiaa ja -psykologiaa, erityispedagogiikkaa sekä koulutuspolitiikkaa.

Soivaa ja luovaa opettajuutta

Haaga-Heliassa suoritettujen kasvatustieteen opintojen päätteeksi opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Pedagogiikka-symposiumin, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002.

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa symposiumista kootaan vuosittain julkaisu, Soiva ja luova opettajuus. Julkaisu tehtiin 2016 ensimmäisen kerran verkkojulkaisuna.

Vuonna 2020 artikkelit julkaistiin Haaga-Helian eSignals-verkkojulkaisussa.

TIETOA KOULUTUKSESTA

Toteutus: Yhteistyö Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa vuodesta 2000

Kenelle: musiikinopettaja-, tanssinopettaja ja  teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijat

 

Ota yhteyttä