Ammatillinen erityisopettaja

Ammatillinen erityisopettaja

Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa voi suorittaa ammatillisen erityisopettajan koulutuksen. Valmistuttuasi voit toimia ammatillisten erityisoppilaitosten ja oppilaitosten sekä aikuisoppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen erityisopetus- tai asiantuntijatehtävissä. Olet myös oikeutettu käyttämään virallista nimikettä AmE.

Pätevöidy erityispedagogiikan ammattilaiseksi

Ammatillisen erityisopettajan osaamisen keskiössä ovat jatkuvan oppimisen taidot, oppimisen edistäminen ja tukeminen sekä moniammatillinen yhteistyö. Osaamisalueisiin kuuluvat myös oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittäminen sekä työllistymisen tukeminen.

Ammatillinen erityisopettaja osaa tunnistaa myös ammatilliseen kasvuun ja toimintaan liittyvät erityispedagogiset kysymykset. Tunnistat erilaisia oppimisvalmiuksia ja erityisen tuen tarpeita sekä sekä osaat luoda yksilöllisiä, vaihtoehtoisia ratkaisuja ja tavoitteita oppimiseen.

Koulutus antaa hyviä valmiuksia toimia myös muun muassa erilaisten sidosryhmien henkilöstökoulutuksessa ja asiantuntijatehtävissa.

Opiskele ja valmistu joustavasti

Ammatillinen erityisopettajankoulutus on ammatillisessa koulutuksessa toimiville opettajille tarkoitettu erityispedagogisiin tehtäviin valmentava koulutusohjelma. Opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Voit opiskella työn ohessa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisesti ja valmistua joustavasti 12–18 kuukaudessa.

Opinnoissa vuorottelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, vertaisryhmissä työskentely, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja ryhmätehtävät. Opetus- ja ohjausharjoittelussa osaamista päästään kehittämään käytännössä. Harjoittelun voi suorittaa yhtäjaksoisesti tai useana erillisenä opetustuntina. 

Kevään 2021 haku
  • Hakuaika 5.–21.1.2021 klo 15.00 mennessä
  • Koulutus alkaa toukokuussa 2021
  • Vuoden 2021 valintaperusteet sekä ohjeet hakemukseen tarvittavista liitteistä ovat saatavilla Opintopolusta.

Tutustu muihin koulutusohjelmiin

Ammatillinen erityisopettaja

Laajuus: 60 opintopistettä

Kampus: Pasila

Opiskelu: Monimuoto-opiskelu

Pätevöityminen: erityisopettaja ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa

Hakukelpoisuus: Ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus ja vähintään viiden kuukauden opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta. Lue lisää täältä.

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut Opettajankoulutus
050 501 3079
opehaku@haaga-helia.fi
Mika
Saranpää
osaamisaluejohtaja
+358 294471366
Mika.Saranpaa@haaga-helia.fi