YTHS: 1. vuoden opiskelija, käy vastaamassa TerveysStartti-kyselyyn

Jos aloitit ensimmäisen korkeakoulututkintosi suorittamisen kevätlukukaudella 2024, pääset nyt vastaamaan TerveysStartti-kyselyyn Self-verkkopalvelussa. 

TerveysStartti
Uutinen

Body

Vastattuasi TerveysStartti-kyselyyn saat palautteen terveydentilastasi ja mahdollisesti ohjauksen YTHS:n terveyden edistämisen palveluihin. 

Mikä on TerveysStartti?

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden terveystarkastus käynnistyy TerveysStartti-kyselyllä, jonka tavoitteena on antaa sekä sinulle että ammattilaiselle käsitys terveydentilastasi ja auttaa kohdentamaan palveluja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintojen alkua.

TerveysStartissa kartoitetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaasi, keskeisiä terveyskäyttäytymisen piirteitä sekä terveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja opiskelukykyyn liittyviä tekijöitä.

Jos vastaustesi perusteella on tarvetta henkilökohtaiselle tapaamiselle, sinut ohjataan lähi- tai etävastaanotolle. Saat tiedon mahdollisesta vastaanottoajasta tai ajanvarausohjeet neljän viikon kuluessa kyselyn täyttämisestä. Vastaanottoaikaan on liitetty ajanvarauslupa, jolla voit tarvittaessa siirtää ehdotettua vastaanottoaikaa sinulle sopivaan ajankohtaan.  

Näin vastaat kyselyyn (yths.fi)