Vahvimmat korkeakoulubrändit selvitetty – Haaga-Helia on edelleen tunnetuin ammattikorkeakoulu

Taloustutkimus on selvittänyt vahvimmat korkeakoulubrändit sekä nuorten että aikuisten kohderyhmissä. Tulosten mukaan Haaga-Helian brändi edelleen erittäin vahva, ja se on tutkimuksen mukaan ammattikorkeakouluista tunnetuin.

Kuvituskuva Haaga-Helian opiskelijat
News article

Body

Taloustutkimuksen korkeakoulujen brändiselvitys kertoo, että koulutuksen näkökulmasta vuosi on ollut hankala, mutta vahvat brändit ovat pysyneet vahvoina.

– Tänä vuonna tehdään räätälöidympää tarkastelua korkeakoulujen tarpeiden mukaisesti. Useat korkeakoulut haluavat tarkastella tuloksia alle 25-vuotiaiden näkökulmasta, jotkut myös hieman laajemmalla ikähaarukalla, alle 30-vuotiaiden näkökulmasta. Lisäksi on mahdollista ottaa tarkasteluun myös aikuisnäkökulma, toteaa tutkimuksesta vastaava Timo Myllymäki, Taloustutkimuksesta

Korkeakoulujen tunnettuus

Yleisesti voidaan sanoa, että nuoremmat suomalaiset tuntevat korkeakouluja paremmin kuin aikuiset. Yleisenä havaintona voidaan todeta myös, että yliopistot ovat ammattikorkeakouluja tutumpia.

Ammattikorkeakouluista tunnetuin on Haaga-Helia, toiseksi tunnetuin on Poliisiammattikorkeakoulu. Muita tunnettuudessa kärkisijoille yltäviä eri kohderyhmissä ovat Metropolia, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Aalto on tunnetuin ja Helsingin yliopisto toiseksi tunnetuin yliopisto kaikenikäisten keskuudessa. Lisäksi tunnetuimpien joukossa ovat myös Jyväskylän, Itä-Suomen, Tampereen yliopistot ja LUT -yliopisto.

Korkeakoulujen kiinnostavuus

Tunnettuuden lisäksi tutkimuksessa kysyttiin korkeakoulujen kiinnostavuudesta opiskelupaikkana. Myös tässä tarkastelussa voidaan sanoa, että yliopisto-opinnot kiinnostavat useammin kuin ammattikorkeakouluopinnot, sekä nuoria että aikuisia.

Haaga-Helia on tutkimuksen mukaan yksi kiinnostavammista ammattikorkeakouluista (jaetulla sijalla 3 Metropolian ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa). Ammattikorkeakouluista useimmin kiinnostaa Tampereen ammattikorkeakoulu. Kiinnostavimpien ryhmään yltävät kohderyhmittäin hieman eri järjestyksessä myös Oulun ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Kiinnostavin yliopisto on Helsingin yliopisto, toiseksi kiinnostavin hieman vanhempien ryhmässä Aalto, mutta nuorimpien ryhmässä Tampereen yliopisto. Kiinnostavimpien joukkoon yltävät myös Turun ja Jyväskylän yliopistot.

Korkeakoulujen kokonaismielikuva (arvosana 4-10)

Korkeakoulujen kokonaismielikuvassa Haaga-Helia on sijalla kuusi (arvosana 7,45). Ammattikorkeakoulujen ykkönen on Tampereen ammattikorkeakoulu, ennen Poliisiammattikorkeakoulua (nuoret). Aikuisten kohderyhmässä Lapin ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu jakavat toisen sijan. Muita kärkisijoilla olevia ammattikorkeakouluja ovat Jyväskylän, Metropolia, Oulun ja Turun ammattikorkeakoulut.

Nuorimmassa tarkasteltavassa ryhmässä (alle 25 -vuotiaat) Aalto on hieman Helsingin yliopistoa edellä, mutta alle 30-vuotiaiden ja toisaalta aikuiskohderyhmän osalta tilanne kääntyy toisin päin, Helsingin yliopisto on hieman Aaltoa edellä. Turun yliopisto on kolmanneksi arvostetuin. Muita kärkisijoille yltäviä yliopistoja ovat Jyväskylän yliopisto, LUT -yliopisto, Taideyliopisto ja Tampereen yliopisto. Mitä nuoremmasta vastaajaryhmästä on kyse, sitä parempia arvosanoja kärkipään yliopistot saavat.

Yliopistot ovat tunnetumpia ja kiinnostavampia kuin ammattikorkeakoulut. Korkeampi tunnettuus realisoituu myös parempina kokonaismielikuva-arvioina. Yliopistoja arvioidaan yleisesti myönteisemmin kuin ammattikorkeakouluja.

Brändi-/mielikuvaominaisuudet

Yhdeksässä brändimittarissa (mm. sijainti, maine opiskelupaikkana ja opetuksen taso) Haaga-Helia pääsee usein TOP3:een Labin, Metropolian ja Turun ammattikorkeakoulun ohella. Ammattikorkeakouluissa Tampereen ammattikorkeakoulu on useimmin ensimmäisellä sijalla, varsinkin nuorten arvioissa. Aikuisten näkemyksissä Polamk on lähes yhtä usein kärkipaikalla.

Yliopistojen kärjessä aikuisten osalta on useimmin Helsingin yliopisto, nuorten osalta Aalto. Nämä kaksi ovat yleensäkin TOP 3:ssa lähestulkoon kaikilla mittareilla tarkasteltuna. Usein TOP 3:een yltävät myös Turun yliopisto ja Tampereen yliopisto sekä Hanken (nuorten listalla).

Tutkimus on Taloustutkimuksen oma valmistutkimus, jota on tehty vuodesta 2002 lähtien. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä, johon vastasi noin 2500 iältään alle 25-vuotiasta ja 1500 25-64- vuotiasta suomalaista helmi-maaliskuussa 2020.

Lisätiedot ja tutkimuksen tilaukset: Taloustutkimus Oy, tutkimuspäällikkö Timo Myllymäki, 010 7585 441 tai timo.myllymaki@taloustutkimus.fi

Contact
Ari
Nevalainen
viestintäpäällikkö
+358 294471020
Ari.Nevalainen@haaga-helia.fi