Ulysseus-allianssi laajenee

Ulysseus-yhteisö kokoontui 15-16.12.2022 Brysselissä Ulysseus Open Event -tapahtumassa. Ulysseus-korkeakoulujen rehtorit toivottivat Münsterin yliopiston (Saksa) ja Montenegron yliopiston (Montenegro) tervetulleiksi allianssiin.

ulysseus_alliance
Uutinen

Body

Ulysseus-allianssin uudet partnerit, Münsterin yliopisto ja Montenegron yliopisto, liitetään seuraavan rahoituskauden hakemukseen (2023-2027) ja heistä tulee täysivaltaisia partneriyliopistoja marraskuussa 2023 uuden rahoituskauden alkaessa.

Seuraava vaihe

Ulysseus työstää jo seuraavaa hakemusta kaikkien partnereiden kesken ja uskoo vahvasti visioonsa rakentaa eurooppalaista yliopistoa tulevaisuuden kansalaisille. Uusien partnereiden myötä Ulysseus-yhteisö on entistä vahvempi ja laajempi verkosto eurooppalaisessa korkeakouluyhteistyössä.

Uusien partnereiden valinnassa vaikutti erityisesti sekä Münsterin että Montenegron yliopiston koulutustarjonnan laajuus, laatu sekä niiden sopivuus Ulysseus-innovaatioekosysteemiin. Laajentumisessa on otettu huomioon maantieteellinen monimuotoisuus, tutkimuskapasiteetin vahvistuminen sekä solidaarisuus monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta unohtamatta. Jatkossa allianssimme tarjoaa opintoja yhdeksällä eri kielellä kahdeksassa eri maassa.  

Eurooppa-yliopistojen panos eurooppalaiseen yliopistostrategiaan

EU:n toimielinten edustajat ja Ulysseus-allianssin jäsenet tapasivat Brysselissä 16. joulukuuta keskustellakseen Eurooppa-yliopistojen panoksesta eurooppalaiseen yliopistostrategiaan ja uuteen eurooppalaiseen innovaatio-ohjelmaan. Ulysseus järjesti Brysselissä kaksi pyöreän pöydän keskustelua alan asiantuntijoiden kanssa.

Ulysseus open event
Haaga-Helian rehtori Minna Hiillos puhumassa yliopistojen roolista alueellisissa innovaatioekosysteemeissa.

 

Ensimmäisessä pyöreän pöydän keskustelussa ”Eurooppalainen yliopistostrategia ja Euroopan uusi innovaatio-ohjelma: Eurooppa-yliopistojen panos” EU:n ja korkeakoulujen edustajat keskustelivat eurooppalaisten yliopistojen panoksesta uuteen eurooppalaiseen innovaatio-ohjelmaan. Pyöreän pöydän keskustelua johti Genovan yliopiston kansainvälistymisen vararehtori Fulvio Mastrogiovanni ja puhujapaneeliin liittyivät: 

  • Ioana Dewandeler, koulutus-, nuoriso-, urheilu- ja kulttuuripolitiikan pääosaston korkeakoulutuksesta vastaava virkamies.
  • Stephane Berghmans, EUA:n tutkimus- ja innovaatiojohtaja.
  • Jeanick Briswalter, Université Cote d'Azurin yliopiston rehtori.
  • Siegfried Walch, MCI Innsbruckin professori ja osastonpäällikkö (Nonprofits Social & Health Management).

Uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma auttaa vastaamaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin kehittämällä uutta teknologiaa ja syventämällä Euroopan roolia teknologian kehityksen etulinjassa.

Tässä yhteydessä puhujat esittivät eurooppalaisten yliopistojen innovaatiopotentiaalia uudessa eurooppalaisessa innovaatio-ohjelmassa ja keskustelivat Ulysseus Eurooppa -yliopiston roolista tämän ohjelman käytännön toteutuksessa. 

Toisessa pyöreän pöydän keskustelussa ”Yliopistojen rooli alueellisissa innovaatioekosysteemeissä” käsiteltiin yliopistojen keskeistä roolia alueellisten innovaatioekosysteemien vauhdittajina Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella.

Pyöreän pöydän keskustelua johti Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen edustaja Koen Jonkers. Puhujapaneelissa keskusteltiin siitä, miten korkeakoulut voivat nopeuttaa ja vahvistaa innovaatioekosysteemejä kaikkialla EU:ssa ja auttaa pienentämään innovaatiokuilua. Pyöreän pöydän keskusteluun osallistuivat: 

  • Thomas Wobben, Euroopan alueiden komitean lainsäädäntötyön johtaja.
  • Astrid Hannes, ERRIN-edustaja (Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkosto).
  • Ingrid Rigler, koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosaston innovaatio- ja EIT-yksikön apulaispäällikkö. 
  • Minna Hiillos, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rehtori.
  • Peter Džupka, Hallintotieteiden laitoksen johtaja, kauppatieteiden tiedekunta, Košicen teknillinen yliopisto (Slovakia).
  • Valentina Costa, Genovan yliopiston tohtorikoulutettava (Italia).

Lue lisää tapahtumasta ja katso tallenne (englanniksi)

Ulysseus Eurooppa-yliopisto

Ulysseus Eurooppa-yliopistoallianssi on yksi 44 Eurooppa-yliopistosta Euroopassa. Ulysseuksessa on mukana kuusi korkeakoulua: Sevillan yliopisto Espanjasta (hanketta koordinoiva korkeakoulu), Genovan yliopisto ItaliastaUniversité Côte d’Azur Ranskasta, Košicen tekninen yliopistoMCI (The Entrepreneurial School®), Itävallasta sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Suomesta. Kaksi uutta partneria: Münsterin yliopisto Saksasta ja Montenegron yliopisto Montenegrosta liitetään täysivaltaisiksi jäseniksi seuraavan rahoituskauden alkaessa loppuvuodesta 2023.