Sukella Lapin satumaiseen tunnelmaan virtuaalitodellisuuden avulla

Haaga-Helian LAB8:lle tehdyssä opinnäytetyössä kehitettiin konsepti moniaistillisesta virtuaalitodellisuudessa koettavasta moottorikelkkaelämyksestä Lapin tuntureilla.

Lapin luminen tunturimaisema.
News article

Body

Opinnäytetyö tehtiin Haaga-Helian Palvelukokemusten laboratorio LAB8:lle. Tavoitteet työlle olivat seuraavat: selvittää, miten edistää Lapin matkailun kiinnostavuutta virtuaalisesti ja mitkä tekijät vaikuttavat elämyksen syntyyn sekä kehittää virtuaalinen moottorikelkkaelämys ideasta konseptiksi. Lisäksi produktin avulla saamen kulttuuria ja Lappia tuodaan asiakkaille esille tarinallisella ja mielenkiintoisella tavalla.

Virtuaalikierroksen aikana tutustutaan saamen kulttuuriin moottorikelkan selässä. Virtuaalielämysmaailma perustuu Lapin lumisiin maisemiin.

Konseptia kehitettiin elämysteorian ja haastattelututkimuksen avulla. Tutkimuksessa haastateltiin 13 harrastajapelaajaa ympäri maailman. Tutkimuksessa kartoitettiin haastateltavien taustoja, elämyksen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä virtuaalisuuden suhdetta matkailuun. Haastattelujen perusteella todettiin, että mitä enemmän elämysympäristö poikkeaa arkiympäristöstä, sitä tarkemmin elämys muistetaan. Keskimäärin elämys koetaan kaikilla viidellä aistilla, mutta vahvimmat muistot syntyvät näkö-, kuulo- sekä hajuaistin kautta.

Revontulet ja nuotio.


Moottorikelkkakierros vangitsee kokijansa huomion

Virtuaalikierroksen tarina perustuu saamen kulttuuriin, ja se koetaan oppaan Hillan ja hänen naalinsa Attanin ohjaamana. Virtuaalikierros alkaa sydäntalven tahtitaivaan alla moottorikelkan vierestä. Kierroksen aikana käydään pienessä saamelaiskylässä. Sieltä pelaaja kutsutaan todistamaan auringon jumalan palvontariittiä. Hilla kertoo karhun metsästysrituaalista sekä siitä, mitä karhu ja muut eläimet hänen kansalleen merkitsevät. Kierros päättyy nuotiopaikalle, ja pelaaja pääsee VR-lasien ja käsikappaleiden avulla vapaasti tutkimaan virtuaaliympäristöä, ja jopa soittamaan noitarumpua ja kutsumaan revontulet taivaalle.

Piirros saamelaisnaisesta ja valkoisesta naalista.
Kia Aroauteron piirros virtuaalikierroksen Hilla-oppaasta ja Attan-naalista.

 

Kierroksen elämyksellisyys on luotu tarinallisuuden, selkeän tapahtumapolun ja interaktiivisuuden kautta. Näillä keinoilla pidetään yllä asiakkaan kiinnostusta ja luodaan flow- eli virtauskokemus, joka luo positiivisen muistijäljen asiakkaalle.

Opinnäyte toteutettiin Haaga-Helian Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman AMK-opinnoissa. Siihen voi tutustua verkossa:

Aroautero, Kia. 2021. Moniaistillinen VR-moottorikelkkaelämys Lapin tuntureilla.