Rosa Weckman: 3 + 1 keinoa toimia toisin

Tässä kolumnissa Rosa Weckman kertoo tavoista ja teorioista, joiden avulla omaan toimintaan, tunteisiin ja ajatuksiin voi vaikuttaa.

Rosa Weckman
Uutinen

Body

Me ihmiset olemme monimutkaisia ja kummallisia otuksia. Kerta toisensa jälkeen sitä löytää itsensä samojen haasteiden – ja onnistumisten – ääreltä. Eikö sitä ihminen koskaan opi? Vuosi toisensa jälkeen tehdään yhä suurempia lupauksia uudesta vuodesta ja ei tarvitse mennä pitkällekään tammikuuta, niin vannotut lupaukset ovat historiaa.

Yksi syy elämänmuutosten epäonnistumiseen on palaaminen totuttuihin rutiineihin. Monet tutkijat sanovat, että valtaosa, jopa 80%, meidän päivittäisestä ajatustoiminnasta tapahtuu automaattiohjauksella, eli toistamme totuttuja kaavoja. Oletkin ehkä joskus huomannut, kuinka vaikeaa on muuttaa pinttynyttä tapaa esimerkiksi selailla sosiaalista mediaa heti mahdollisuuden avautuessa. Sama pätee myös itseemme liittyviin uskomuksiin. Jos keskitymme omiin heikkouksiimme, myös näemme niitä yhä useammin.

Joskus opiskelijat pohtivat ääneen, onko edes mahdollista muuttaa omia tapoja – esimerkiksi sitä, että jättää kurssityöt aina viimeiseen iltaan.

Haluan vakuuttaa sinulle, että tapoja on mahdollista muuttaa, mutta se vaatii pitkäjänteistä työtä.

Kehäajattelu

Psykologia tarjoaa tapojen tai ajatusten muuttamiseen ratkaisun, tai ainakin tavan ymmärtää siihen vaikuttavia toiminnan kehiä. On nimittäin tutkittu, että ajatukset, tunteet ja toiminta vaikuttavat toinen toisiinsa jatkuvassa kehässä. Otetaan käytännön esimerkki. Kurssitehtävän myöhästyminen synnyttää monissa ahdistuksen tunteita. Tämä puolestaan voi johtaa välttelykäyttäytymiseen, esimerkiksi sosiaaliseen mediaan uppoutumiseen.

Välttelykäyttäytyminen voi puolestaan johtaa ajatuksiin siitä, että opinnot ovat vaikeita tai siihen ettei itse ole tarpeeksi hyvä. Ajatukset omasta huonommuudesta usein johtavat lisääntyneisiin ahdistuksen tunteisiin ja välttelykäyttäytymiseen. Ja näin kehä on valmis.

Ratkaisun avaimet

Tämän teoreettisen viitekehyksen tuoma toivo on kuitenkin siinä, että omaan toimintaan, tunteisiin ja ajatuksiin voi vaikuttaa, jos sen vain tunnistaa. Kun kehä on tunnistettu voit pyrkiä katkaisemaan sen muuttamalla yhtä osa-aluetta: tunteita, ajatuksia tai toimintoja. Ja sitoutumalla tähän muutokseen.

1) Ajatuksiin vaikuttaminen voi pyrkiä muuttamalla näkökulmaa. Ehkä kurssityön myöhästymisessä ei ollutkaan kyse omasta huonommuudesta vaan kasaantuvista paineista. Ehkä tilanteeseen vaikuttaa muut elämän osa-alueet esimerkiksi perheen tai ystävien priorisointi. Tai ehkä ajoittaiset myöhästymiset ovat yleisiä ja inhimillisiä.

2) Toiminnan muuttaminen voi tarkoittaa opiskelukontekstissa tarkempaa suunnittelua ja ennakointia. Tai uusien opiskelutyylien kokeilua.

3) Tunteiden muuttaminen puolestaan voisi tarkoittaa tunteiden tunnistamisen ja kehollisuuden kanssa työskentelyä. Miltä ahdistus, ilo tai vaikka myötätunto tuntuvat vartalossa? Pystytkö lisäämään tai helpottamaan tunnetta joko rauhoittamalla tai aktivoimalla omaa vartaloa? Ahdistukseen lääke voi löytyä kehon aktivoinnista esimerkiksi kävelyn keinoin tai itsemyötätunnon herättämistä esimerkiksi meditoimalla.

+1 Negatiivisen kehän voi myös kääntää positiiviseksi vahvistamalla kiitollisuutta ja pysähtymällä onnistumisten äärelle. Kun keskitymme siihen, mikä toimii ja mitkä – pienetkin – onnistumiset edistävät tavoitteitamme voimme ruokkia kaikkea sitä hyvää elämässämme ja katsoa kun se kasvaa.

Joululoma on hyvä aika reflektointiin ja katseen suuntaamiseen tulevaan. Ota hetki aikaa pysähtyä onnistumisten äärelle. Kiitä itseäsi. Ehkä toisin toimiminen voisi tulevana vuotena lähteäkin siitä, että puhuisit itsellesi lempeämmin.

Ota yhteyttä
Rosa
Weckman
opintovalmentaja
+358 294471458
Rosa.Weckman@haaga-helia.fi