Kansainvälisyys

Plan on Haaga-Helian uusi partneri

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy ja Plan International Suomi solmivat partnerisopimuksen torstaina 19.11.2020.

Planin lehti ja edustajia
Uutinen

Body

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy ja Plan International Suomi solmivat partnerisopimuksen torstaina 19.11.2020. 

Planin puolelta partnerisopimuksesta olivat keskustelemassa pääsihteeri Ossi Heinänen, feissauskoordinaattori Anne Kangaskolkka sekä katuvarainhankinnan päällikkö Ville Lahtinen. Partneritilaisuuteen osallistuivat Planin edustajien lisäksi Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko, asiakkuuspäällikkö Harriet Lindeberg-Saapunki, liiketalouden yksikön yliopettaja Martin Stenberg sekä viestinnän harjoittelija Ella Rantanen.

Teemu Kokko allekirjoittaa partnerisopimuksen

Teemu Kokko allekirjoittaa partnerisopimuksen ja Plan International Suomen lastensuojeluohjeistuksen. Taustalla Ossi Heinänen, Anne Kangaskolkka ja Ville Lahtinen.

Partnerit tutustuivat toisiinsa messuilla

Keskustelu mahdollisesta partneriyhteistyöstä sai alkunsa, kun Plan osallistui Haaga-Helian järjestämään Duuniin.net – Ura- ja verkostoitumispäivään helmikuussa 2020.

— Koimme, että Haaga-Helian opiskelijat olivat erittäin kiinnostuneita kolmannen sektorin tarjoamista työmahdollisuuksista, työn merkityksellisyydestä ja työnantajan edustamasta arvomaailmasta, Anne Kangaskolkka sanoo.

— Työyhteisössämme työskentelee ja on työskennellyt myös monia Haaga-Helian nykyisiä ja entisiä opiskelijoita. Olemme sitä kautta tiedostaneet, että meillä on paljon yhtymäkohtia ammattikorkeakoulun kanssa, Ville Lehtinen jatkaa.

Planin edustajat allekirjoittavat partnerisopimuksen

Planin edustajat Ossi Heinänen ja Anne Kangaskolkka sekä Haaga-Helian asiakkuuspäällikkö Harriet Lindeberg-Saapunki

Yhteisiä arvoja ja tavoitteita

Tilaisuuden alussa Teemu Kokko kertoo Haaga-Helian visiosta toimia erityisesti metropolialueen palvelu­sektorin ja yrittäjyyden kilpailukyvylle välttämättömän korkea­tasoisen osaamisen, uudistamisen ja innovaatiotoiminnan johtavana toteuttajana.

Planin Ossi Heinäsen mukaan lastenoikeusjärjestön perimmäinen tavoite on oikeudenmukainen maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet toteutuvat.

Plan International Suomi toteuttaa kehitysyhteistyötä, humanitaarista työtä ja kotimaan hankkeita kummien, lahjoittajien ja yritysten tuella sekä institutionaalisella rahoituksella. Avun kohteena ovat erityisesti heikoimmassa asemassa olevat tytöt, joiden tilannetta usein vaikeuttaa köyhyys, vammaisuus tai vähemmistöryhmään kuuluminen.

— Heidän suojelunsa ja koulutuksensa on tärkeää, koska tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa syrjintää ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Kuitenkin juuri tyttöjen aseman parantaminen on yksi tehokkaimmista keinoista poistaa köyhyyttä ja löytää ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, Ossi Heinänen kertoo.

Partneriosapuolet nimeävät Haaga-Helian ja Planin yhteisiksi arvoiksi ja tavoitteiksi muun muassa kestävän kehityksen, tyttöjen koulutuksen tukemisen sekä vastuullisen myyntityön.

— Uskon, että yhteistyömme on parhaimmillaan monella tasolla tapahtuvaa ja vuorovaikutteista toimintaa, jossa molempien osapuolien ideat, tarpeet ja kehityskohteet pääsevät esille, sanoo Martin Stenberg Haaga-Heliasta.

Keskustelua partnerisopimuksesta

Martin Stenberg kertoo partneritilaisuudessa yhteistyöhön kohdistuvista odotuksista ja toiveista. Taustalla Harriet Lindeberg-Saapunki.

Innostusta tulevaan on ilmassa molemmin puolin ja tilaisuuden lopuksi osapuolet sopivat uudesta tapaamisesta yhteistyön tavoitteiden kirkastamiseksi sekä konkreettisten suunnitelmien luomiseksi.

— Haluamme jakaa asiantuntemustamme eteenpäin mm. varainhankinnasta, myynnistä ja markkinoinnista sekä ylipäätään toimialastamme ja kehitysyhteistyöstä. Haluamme myös tarjota opiskelijoille työharjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksia ja tehdä tulevaisuudessa yhteistyötä jopa laajemmin yhteisten opintojaksokokonaisuuksien parissa, kertoo Planin Ville Lahtinen.

 

Haaga-Helian partneritoiminnan tavoitteena on luoda ja kehittää molempia osapuolia hyödyttäviä käytänteitä. Yhteistyön kautta Haaga-Helia osaltaan edistää partnerin toiminnan menestystä ja näkyvyyttä. Yhteistyökumppanilla on mahdollisuus järjestää Haaga-Helian opiskelijoille muun muassa opintopisteellisiä opintojaksoja sekä työharjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksia.