Oppia opinnäytetyöstä!

Haaga-Helian yliopettaja Eija Honkanen kertoo opinnäytetyön kirjoittamisesta vaihe vaiheelta ja antaa vinkkejä aiheen valintaan ja hyvinvoinnista huolehtimiseen kirjoitusprosessin aikana.

Opiskelun apuvälineillä hyvinvointia
Uutinen

Body

Opinnäytetyö on näyte osaamisestasi

Opinnäytetyö on nimensä mukaisesti näyttö siitä mitä osaat ja perustuu sen tutkinnon vaatimuksiin, jota suoritat. Se tehdään usein opintojen loppupuolella ja joskus myös yhteistyössä työelämän kanssa. Parhaimmillaan opinnäytetyö tekee näkyväksi osaamisesi ja se auttaa sinua työllistymään. Toisaalta, joskus riittää, että opinnäytetyö on suoritettu ja se on riittävän hyvä. Opinnäytetyöhön liitetään usein myös hankalana koettuja tunteita. Tästä syystä olemme keränneet alle muutamia seikkoja, jotka sinun on hyvä muistaa prosessiin ryhtyessäsi.

Tarvitset tiettyjä taitoja opinnäytetyön tekemiseen

Opinnäytetyön aloittaminen edellyttää tiettyjä taitoja, joita hankit opintojesi aikana. Tästä blogitekstistä löydät lisää tietoa näistä valmiuksista.

Sinulla on myös luonteenvahvuuksia, jotka auttavat tekemisessä. Näitä ovat muun muassa luovuus, rauhallisuus, sinnikkyys, yhteistyökykyisyys, harkitsevaisuus, huumori, ryhmätyötaidot, arviointikyky, itsesäätelytaidot, innokkuus.

Mieti mitä taitoja sinulla jo on ja mihin tarvitset lisävahvistusta. Tehdessäsi opinnäytetyötä opit koko ajan lisää, sillä opinnäytetyön tekeminen on myös oppimisen prosessi. Se vahvistaa esimerkiksi suunnittelu-, tiedonhankinta-, yhteistyö- ja analysointitaitojasi. Lisäksi se sujuvoittaa kirjoittamista ja eri ohjelmien hyödyntämistä opinnäytetyön tekemisen aikana.

Ole myös itsellesi armollinen. Oppimisprosessiin kuuluu yritykset ja erehdykset. Työtä kuuluu työstää ja kehittää, eikä sen edes kuulu olla heti valmis.

Valitse sinua kiinnostava aihe

Aiheen valinta on tärkeä vaihe. Mieti mikä teema sinua kiinnostaa, missä toimintaympäristössä ja onko teeman toteuttaminen realistinen. Pohdi tätä myös yhdessä muiden kanssa. Tutki mitä tästä teemasta on aiemmin kirjoitettu ja tutkittu. Tarvittaessa täsmennä teemaa ja rajaa näkökulmaa. Aiheen valintaan ja rajaamiseen sinulla on mahdollisuus käyttää apunasi Haaga-Helian henkilökuntaan. Kenellä meidän yhteisössämme on sellaista osaamista, mitä voisit työssäsi hyödyntää?

Opinnäytetyön tekeminen vie aikaa

Tyypillisesti opinnäytetyötä tehdään prosessina useampi kuukausi, tai puoli vuotta, riippuen muun muassa teemasta, tekemisen tavasta ja sille asetetuista aikatauluista. Jos mahdollista, pyri ennakoimaan aikataulu kokonaisuudessaan ja pilkoa se pienempiin vaiheisiin, jossa ennakoit esim. teeman valinnan, taustateorian rajauksen ja aineiston hankinnan, lähdeaineiston keruun ja raportin kirjoittamisen. Hyväksi todettu keino on kirjata aikataulusi konkreettisesti näkyville ja seurata sen toteutumista aktiivisesti.
Kurkista kalenteriisi ja mieti mistä saat riittävästi aikaa opinnäytetyön tekemiseen. Tarkastele elämäsi kokonaisuutta: opinnot, mahdollinen työ, perhe- ja ystävät, harrastukset – minkä verran näille on nyt aikaa ja minkä verran tarvitset opinnäytetyön eri vaiheissa tekemiseen aikaa.

Ohjausta on saatavilla

Opinnäytetyön prosessi on vaativa, ja siinä korostuvat muun muassa itsenäinen tekeminen, aikataulutus ja akateemisen kirjoittamisen taidot. Hyödynnä saatavilla olevaa ohjausta. Mieti, millaista ohjausta tarvitset ja keneltä? Miten oma ohjaajasi kanssa työskentelet? Miten voit opiskelijakavereidesi kanssa edistää opinnäytetyön tekemistä?  Mikäli koet, että opinnäytetyön tekemisessä on enemmän haasteita, saatavilla on myös lisäohjausta ja tukea, jota voit kysyä sinua ohjaavilta henkilöiltä tai opintovalmentajailta.  

Muista hyvinvointi ja palkitse itseäsi

Opinnäytetyön tekeminen voi kuormittaa henkisesti, kun päävastuu sen tekemisestä on sinulla. Usein opinnäytetyö ei myöskään ole ainoa asia mielessäsi. Samanaikaisesti sinulla saattaa olla vaikea elämäntilanne, aikaa vievä harrastus tai esimerkiksi töitä. Tehdessäsi suunnitelmaa ja tavoitteita opinnäytetyötäsi varten, mieti erityisesti mikä auttaa sinua jaksamaan. Hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. On hyvä muistaa rentoutua, syödä ja nukkua hyvin ja riittävästi, tavata ystäviä ja kavereita, rauhoittaa omaa mieltä, levätä ja liikkua. Muista myös palkita itseäsi, vaikka tekemällä sinulle tärkeitä ja mielihyvää tuottavia asioita.  
 
Toivotan sinulle intoa opinnäytetyön tekemiseen!
 
Eija Honkanen

Ota yhteyttä
Eija
Honkanen
yliopettaja
+358 294471347
Eija.Honkanen@haaga-helia.fi