Musiikkipedagogien koulutusta jo 20 vuotta

Haaga-Helia juhlii tänä vuonna yhdessä Turun AMK:n ja Metropolian kanssa musiikkipedagogien koulutusta.

Musapeda 20 v
News article

Body

Haaga-Helian ammatillinen opettajankoulutus on vastannut jo 20 vuotta Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvistä 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista.

Musiikkipedagogin työ nyt ja tulevaisuudessa

20-vuotista yhteistyötä juhlittiin Haaga-Helian Pasilan kampuksella 29.4.2022.  Juontajana toimi musiikkipedagogi (YAMK), viulunsoiton lehtori Heidi Mantere.

Sibelius-akatemian varadekaani Markus Utrio pohdiskeli puheessaan, miten musiikkipedagogin työ on muuttunut ja miten se kehittyy tulevaisuudessa. Vaikka suomalainen musiikkikoulutus on ollut kansainvälisestikin arvostettu menestystarina, rakenteelliset muutokset ovat vaikuttaneet siihenkin.

— Pedagogiikan opiskelijakeskeisyys, tutkimusperustaisuus ja eettisyys kuvaavat tämän päivän musiikkikoulutusta. Tulevaisuudessa musiikkikoulutuksessakin painottuu kestävyysosaaminen, jota pohditaankin tällä hetkellä kovasti opetuksen kentällä, Utrio maalaili.

Markus Utrio
Markus Utrio on Taideyliopiston Sibelius-akatemian varadekaani.

 

Utrio esitti kysymyksen, miten kestävyyden huomioiminen voisi näkyä tulevaisuudessa myös musiikkipedagogiikassa. Hän lisäsi, että myös taiteen ja taitelijakoulutuksen rooli yhteiskunnassa on niin ikään yksi tulevaisuuden kysymyksiä.

— Haluaisin nähdä, että me taiteilijat olisivat aktiivisina toimijoina rakentamassa tulevaisuuden yhteiskuntaa, toivoo Utrio.

Hän myös kiitteli Haaga-Heliassa toteutettavaa 20-vuotista musiikkipedagogien opettajankoulutusta.

— Kiitän Haaga-Heliaa siitä, että näen jo opiskelijoiden rekrytointivaiheessa vahvasti sen, jos hän on ollut mukana tässä pedagogissa koulutuksessa.

Koulutusyhteistyön pitkä historia

Haaga-Helian musiikkipedagogien koulutuksessa on ollut mukana jo yli 2000 opiskelijaa. Yhteistyössä on korostettu vahvan ainepedagogiikan lisäksi yleisiä opettamiseen ja opettajana toimimiseen liittyviä asioita.

Opettajakorkeakoulun johtaja Jari Laukia kertoi koulutuksen historiasta, joka käynnistyi opetusministeriön aloitteesta vuonna 1999. Asiaa valmisteleman asetettu työryhmä esitti, että koulutus toteutettaisiin ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja musiikin opetusta antavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

— Suunnitelman pohjalta käynnistyi yhteistyö opettajakorkeakoulun, Stadian (nykyisen Metropolian) ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa vuonna 2001. Turun ammattikorkeakoulusta mukaan ovat myöhemmin tulleet myös tanssinopettajat ja teatteri-ilmaisun ohjaajat teatterin ja sirkuksen aloilta, Laukia kertoi.

— Tällaista yhteistyötä, jossa eri ammattikorkeakoulujen opintoja yhdistellään, voitaisiin hyödyntää joissakin muissakin koulutuksissa.

Musapeda 20 v opiskelijat
Opiskelijoiden ääni kuului juhlassa. Valmistuvat musiikinopettajat Jutta Virtanen ja Heta Ikonen kertoivat Haaga-Helian pedagogisista opinnoista.


Yhteistyö jatkuu

Metropolia Ammattikorkeakoulun osaamisaluepäällikkö Paula Turkkila esitti kiitokset Haaga-Helialle yhteistyön vuosista sekä myös toiveen yhteistyön jatkumisesta.

 — Erityisesti nyt maailma tarvitsee hyviä pedagogeja. Maailma odottaa teitä opettamaan ja rakentamaan tätä alaa parempaa tulevaisuutta varten, Turkkila rohkaisi opiskelijoita.

Myös musiikkipedagogiopiskelijat pääsivät ääneen juhlassa omissa puheenvuoroissaan. Haaga-Helian opinnoista omat kokemuksensa kertoivat Jutta Virtanen ja Heta Ikonen. Opiskelijoista koostuvassa paneelissa avattiin myös musiikkipedagogiikkaa opiskelijanäkökulmasta.

Kaikista opiskelijapuheenvuoroista kuultiin, että  nyt vahvan pedagogisen pohjan omaavilla opiskelijoilla on kova halu päästä käytännön työhön.

Juhlassa kuultiin myös musiikkiesityksiä, joista vastasivat Sebastian Brenner, klarinetti, ja Liubow Socheva, piano (artikkelin pääkuvassa).

Haaga-Helian ja Metropolian yhteisten juhlien lisäksi Turun AMK vietti etäjuhlia maaliskuussa 2022. Koulutusyhteistyö musiikkipedagogikoulutuksessa kolmen ammattikorkeakoulun välillä jatkuu myös tulevaisuudessa. Musiikinopettajien pedagogisesta koulutuksesta vastaavat Haaga-Helian opettajankouluttajat.

Lue lisää  taideaineiden opettajankoulutuksesta

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi