Kymenlaaksolainen Vaste Oy hakee tekoälystä skaalautuvuutta liiketoimintaansa – haku AI-TIE Etelä-Suomen tekoälyn mikrokiihdyttämöön on käynnistynyt!

Pk-yritysten kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävä AI-TIE Etelä-Suomi tuo uusimmat tekoälyratkaisut pienten ja keskisuurten yritysten ulottuville. Ilmoittautuminen hankkeen tekoälyn mikrokiihdyttämöön on nyt auki.

AI-TIE Etelä-Suomi
Uutinen

Body

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoima AI-TIE Etelä-Suomi -hanke käynnistyy toden teolla kuluvan viikon aikana, kun hankkeen mikrokiihdyttämön rekrytoinnit aukeavat.

Hankkeen tavoitteena on tuoda uusimmat tekoälyratkaisut pienten ja keskisuurten yritysten saataville sekä tarjota tukea niiden liiketoimintojen ja liikevaihdon kasvattamisessa.

Yksi AI-TIE Etelä-Suomen tekoälykiihdyttämöön pyrkivistä yrityksistä on nopeasti kasvava kymenlaaksolainen Vaste Oy, joka auttaa asiakkaita aikuisiän diabeteksen selättämisessä.

Yrityksen miehensä kanssa perustaneen farmaseutti Maiju Javanaisen mukaan yritystoiminta sai alkunsa kysynnästä. Diabetes on yksi nopeimmin yleistyviä sairauksia Suomessa ja maailmassa.

— Käytännössä minulla ja Tuomaksella oli asiakkaita jo ennen Vasteen perustamista, mutta vasta yrityksen perustaminen mahdollisti heidän vastaanottamisensa, hän muistelee.

Javanaisen mukaan perheyrityksen toiminnan laajentaminen vaatii tekoälyn käyttöönottoa. Heidän haaveissaan on opettaa tekoälylle kaikki se, mitä he itse ovat oppineet ja tehneet yritystoiminnan myötä, koska se mahdollistaisi valmennuksen tarjoamisen useammalle henkilölle.

Tekoäly voisi lisätä saavutettavuutta

Tällä hetkellä Vaste Oy:n palvelut eivät ole kaikkien tavoitettavissa, sillä valmennusmaksu on korkea. Tämä johtuu ajanpuutteesta. Henkilökohtainen valmentaminen vie paljon aikaa, jonka vuoksi he voivat ottaa vain pienen määrän asiakkaita kerrallaan.

Tekoäly voisi mahdollistaa Vaste Oy:lle suuremman asiakaskunnan sekä nykyistä huokeammat hinnat, kun kaikki palvelut eivät vaatisi henkilökohtaista työpanosta.

-        Meillä on paljon dataa veriarvoista lähtien. Olemme keränneet kvantitatiivista dataa valmennuskonseptimme vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Tiedämme, mitkä asiat vaikuttavat veriarvoihin ja mitä ongelmakohtia ihmisillä yleensä tulee vastaan, hän kertoo.

Javanaisen mukaan asiat, joihin ihmiset tarvitsevat apua, ovat usein toistuvia. Sen vuoksi hän uskookin, että ainakin osa niistä olisi mahdollista automatisoida tiettyyn rajapintaan saakka. Se helpottaisi myös toiminnan skaalautumista, kun kaikkea ei tarvitsisi tehdä henkilökohtaisesti.

Vaste Oy kertoo olevansa vielä pilottivaiheessa. Tällä hetkellä he voivat ottaa vastaan noin kaksikymmentä asiakasta kerrallaan.

Tietoa hankkeesta

AI-TIE Etelä-Suomi on itsenäinen hanke, joka toimii huippusuositun AI-TIE-hankkeen rinnalla. Hankkeen koordinoinnista vastaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Lisäksi toteutuksessa ovat mukana Laurea ammattikorkeakoulu sekä Kotka-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy.

Hankkeen toimintaa ohjaa AI-TIE ja AI-TIE Etelä-Suomi -hankkeiden yhteinen ohjausryhmä, jossa ovat mukana: Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA ry, MyData Global ry, Helsingin seudun kauppakamari, Länsi-Uudenmaan kauppakamari, Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintra, Uudenmaan yrittäjät ry, NewCo Helsinki, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus KEUKE, Health Capital Helsinki, Terveysteknologia ry, Kemianteollisuus ry sekä Sailab MedTech Finland ry.

Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto sekä Uudenmaan ja Kymenlaakson liitot. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-koronaviruspandemian johdosta toteuttamia toimia.

Linkkejä