Kansainvälisten opiskelijoiden valmiuksia työllistyä Suomessa vahvistetaan IMIB-hankkeen pilotissa

Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä edistävän IMIB-verkoston ensimmäinen pilottijakso käynnistyi viime toukokuussa. Pilottijaksosta saadut palautteet ovat olleet erittäin positiivista, jotka nostavat odotuksia myös syksyllä käynnistyvien varsinaisten toimintakausien osalta.

IMIB-verkoston ulkomaiset opiskelijat auttavat kotimaisia yrityksiä ongelmien ratkaisussa.
Uutinen

Body

Ulkomaisten osaajien työllistymistä Suomessa edistävän IMIB-verkoston ensimmäinen pilottijakso käynnistyi viime toukokuussa. Pilottijakson aikana kolme kansainvälistä pääkaupunkiseudun opiskelijaa pääsee tutustumaan suomalaiseen yrityselämään kelluvan rakentamisen pioneerina tunnetun Bluetin ideoiman toimeksiannon kautta. 

Kuukauden kestävän pilottijakson aikana yritys pääsee tutustumaan kansainvälisiin opiskelijoihin, ja samalla opiskelijat voivat näyttää osaamistaan potentiaaliselle työnantajalle. Toiminnan tukena on Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulujen (3AMK) muodostama IMIB-valmennustiimi.

Pilottijakso rakentuu toimeksiannon, työpajojen ja valmennuksen ympärille. Opiskelijat käyvät valmentajansa kanssa kahdenkeskisiä keskusteluita, joissa pyritään kartoittamaan heidän henkilökohtaisia vahvuuksiaan sekä urasuunnitelmia.

Saatu palaute kannustaa jatkamaan

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun projektiasiantuntija Mia Blanc kertoo pilotista tähän mennessä saadun palautteen olevan erittäin positiivista, jotka nostavat hänen henkilökohtaisia odotuksiaan syksyllä käynnistyvien varsinaisten toimintakausien suhteen. 

– Pilottiyrityksen mukaan opiskelijaryhmämme on tehnyt perusteellisia analyyseja ja selvityksiä, vaikka ala ei ollut heistä kenellekään entuudestaan tuttu. Opiskelijat puolestaan ovat pitäneet saamaansa toimeksiantoa mielenkiintoisena ja opettavaisena kokemuksena, hän toteaa.

Myös valmennustiimin järjestämät työpajat ovat keränneet kiitosta käytännönläheisyydestään. Työpajoissa opiskelijat ovat oppineet suomalaisen työelämän käytännöistä, kehittäneet tiimityötaitojaan itsensä johtamisen taitojaan sekä saaneet työkaluja työhaun edistämiseen esimerkiksi CV- ja LinkedIn -työpajassa. 

Hyvä viestintä takaa onnistumisen

IMIB on pyrkinyt pilottijaksossaan kitkattomuuteen ja paljon on opittu mm. viestinnän toteuttamisesta. Esimerkiksi yrityksen toimeksianto on hyvä rajata tarkkaan, jotta opiskelijoiden välinen työnjako olisi tehokasta. Myös valmennustiimin aktiiviselle seurannalle voi olla tarvetta, jotta työskentely etenisi ilman turhia jumeja.

Blanc uskoo, että pilottijakso on hyödyttänyt niin yritystä kuin opiskelijoitakin. Bluet onkin ilmoittanut jo haluavansa jatkaa hyvin käynnistynyttä yhteistyötä myös tulevaisuudessa.

– Bluet on saanut kansainvälisiltä opiskelijoiltamme arvokasta ja raikasta näkemystä liiketoimintaansa.  Jaetut kokemukset, uudet kontaktit sekä yrityselämän käytännön vinkit puolestaan ovat kullanarvoisia opiskelijoillemme, hän pohtii. 

IMIB-verkoston varsinaiset, yhden lukukauden kestävät toimintakaudet käynnistyvät syyskuussa 2024. Mikäli olet kiinnostunut verkoston toiminnasta, niin otathan rohkeasti yhteyttä verkosta löytyvien lomakkeiden kautta:

Mikä ihmeen IMIB?

Tammikuussa käynnistynyt Maahanmuuttajat kansainvälistyvien yritysten mentorina -ohjelma (IMIB) edistää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ja SIMHE-asiakkaiden työllistymistä tarjoamalla valmennusta sekä kohtauttamalla heidät suomalaisyritysten kanssa.

Yhdessä valmentajat, opiskelijat ja kotimaiset yritykset muodostavat niin kutsutun IMIB-verkoston, jonka alla opiskelijat pääsevät osoittamaan osaamisensa työelämälähtöisten ja liiketoimintaan liittyvien pulmien parissa. Yritysten kohdalla IMIB-verkoston tarjoama matalan kynnyksen kohtauttaminen auttaa tutustumaan potentiaalisiin työntekijöihin.

Maahanmuuttajat kansainvälistyvien yritysten mentorina on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoima hanke, joka toteutetaan 1.1.2024-31.5.2026 välisenä aikana. Hankkeen osatoteuttajina ovat Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulut (3AMK). Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR+).

Ota yhteyttä