Kameleonttikulttuuri-teos avaa hybridikuluttajan olemusta

Miten digitalisaatio on muuttanut palvelualaa? Millainen on nykypäivän hybridikuluttaja? Haaga-Helian asiantuntijat syventyvät uudessa teoksessa matkailu-, ravintola- ja elämystutkimukseen – historiaa unohtamatta.

Kameleonttikulttuuri-teos avaa hybridikuluttajan olemusta
Uutinen

Body

Kirjassa avataan niin johtamista, digitalisaatiota ja teknologioita palvelualoilla kuin hotelli- ja ravintolakulttuurin historiaakin. Kaupunki-, palvelu- ja vieraanvaraisuuskulttuuri saavat monia uusia kuvauksia ja tulkintoja. 

Haaga-Helian julkaiseman teoksen ovat toimittaneet Matti Itkonen, Vesa (V. A.) Heikkinen ja Sam Inkinen. Teksteissä pääsevät ääneen myös Haaga-Helian asiantuntijat, ja Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko on kirjoittanut kirjaan esseen lisäksi myös alkusanat.  

– Teos osoittaa koko Haaga-Helia ammattikorkeakoulun sekä matkailu-, ravintola- ja elämystutkimuksen moniäänisyyden. Artikkelit peilaavat samalla kotimaisten paikkojen ja alueiden sekä yritysten mennyttä, nykyistä ja sosiaalista todellisuutta, kertoo Haaga-Helian palveluinnovaatioiden yliopettaja Vesa Heikkinen.

Esseematka kameleonttikulttuurin

Kirjan ensimmäisessä osiossa Haaga-Helian rehtori, dosentti, KTT Teemu Kokko käsittelee palvelujen markkinoiden kysymyksiä ja yliopettaja, KTL Marko Mäki erittelee kahdessa artikkelissaan palvelujen johtamista sekä digitalisaatiota. Yliopettaja, KT Vesa Heikkinen, yliopettaja, FT Altti Lagstedt ja kulttuurintutkija, futurologi, TaT Sam Inkinen kuvaavat palveluteknologioiden historiaa.

Toisessa osiossa dosentti, FT, KT Matti Itkonen kulkee filosofisissa esseissään halki kotimaan olemusmaiseman keski- ja etenkin itäsuomalaisissa miljöissä. V. A. Heikkinen taas johdattaa lukijat 1970–2020-lukujen hotelli- ja ravintolakulttuuriin. Teoksen päättävät antologian kolmannessa osiossa Sam Inkisen aikalaiskirjoitus sekä teoksen toimittajien loppusanat ja valikoitu julkaisuluettelo vuosilta 1998–2023.

Kameleonttikulttuuri-kirja on vapaasti saatavilla pdf-tiedostona Haaga-Helian verkkosivuilta. Arvostelukappaleita voi tilata osoitteesta julkaisut@haaga-helia.fi.

Julkaisun tiedot 

Kameleonttikulttuuri. Kirjoituksia muistojen, elämysten, perinteiden ja perikadon ääreltä
Toimittajat: Matti Itkonen, V. A. Heikkinen ja Sam Inkinen
Haaga-Helian julkaisut 27/2023
Julkaisuvuosi: 2023

Ota yhteyttä
Vesa
Heikkinen
yliopettaja
+358 294471530
vesa.heikkinen@haaga-helia.fi