HOHA-hanke tuo paikalliskulttuuria näkyviin tarinallistetulla ruokamatkailulla

Harvaan asuttujen alueiden ravintola- ja matkailuyrittäjillä on nyt tilaisuus päästä mukaan hankkeeseen, jossa kehitetään tarinallistettuja ruokamatkailuja, annetaan viestintävalmennusta ja tuodaan näkyviin alueiden paikalliskulttuuria.

kuvituskuva
Uutinen

Body

HOHA-hankkeen (Houkuttelevuutta harvaan asutuille seuduille tarinallistetulla ruokamatkailulla) rahoittaa Lapin ELY-keskus, joka on myöntänyt sille avustusta harvaan asutuille alueille varatusta määrärahasta. Tavoitteena on tuoda näkyviin alueiden paikallista kulttuuria ja luoda sen avulla uusia ruokamatkailukonsepteja.

Hankkeen työpajoissa etsitään keinoja paikallisten tarinoiden tuomiseksi näkyviin, kehitetään yrityksille tarinallistettuja ruokamatkailutuotteita ja annetaan yrityksille viestintävalmennusta, jotta nämä tuotteet tulevat myös matkailijoiden tietoon. Työpajojen toteutus suunnitellaan osallistujayritysten toiveita ja tarpeita vastaavaksi. Työpajat starttaavat viikolla yhdeksän Järvi-Suomesta, ja ne toteutetaan osin lähityöskentelynä, osin etänä.

Hanke käynnistyi joulukuussa, ja sen on määrä jatkua syyskuun lopulle. Tänä aikana järjestetään viisi työpajaa hankkeeseen osallistuville yrityksille sekä eri alueiden tarinatoimijoille (kuten kotiseutumuseot ja kyläyhdistykset). Hanke kattaa koko Suomen harvaan asutut alueet Ahvenanmaata lukuunottamatta, mutta pääpaino on Lapin ja Järvi-Suomen alueilla.

HOHA-hankkeessa tuotetaan myös tarinallistetun ruokamatkailun opas, joka painottuu käytännön ohjeisiin ja jonka avulla yritykset voivat jatkossa itse tarinallistaa palvelujaan. Opas julkaistaan syksyllä järjestettävässä hankkeen päätöswebinaarissa.

Tietoa hankkeen etenemisestä, toteutuksesta ja tapahtumista löydät HOHAn hankesivulta. Voit ilmoittautua mukaan ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijöihin, joiden tiedot löytyvät sivulta.

HOHA on osa Hungry for Finland -hankeperhettä.

Ota yhteyttä
Hannes
Särkkä
projektiasiantuntija
+358 294471755
Hannes.Sarkka@haaga-helia.fi