Henkilöbrändi osana huippu-urheilua

Henkilöbrändit ovat näkyvä osa urheilua ja vahvalla henkilöbrändillä on suuri vaikutus ammattiurheiluun. Näin osoittaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijan Maria Kytölän liikunta-alan opinnäytetyö, jossa tarkasteltiin urheilijan henkilöbrändin merkitystä huippu-urheilussa.

Kuvituskuva nainen venyttelee jalkapallokentällä
News article

Body

Opinnäytetyössä toteutetun tutkimuksen mukaan urheilijan toimeentuloon vaikuttaa vahva henkilöbrändi, onnistunut sponsorointiyhteistyö ja oikein hyödynnetty sosiaalinen media. Työn tutkimusosassa käsiteltiin ammattiurheilijoiden ja asiantuntijoiden kokemuksia ja ajatuksia urheilijan henkilöbrändistä. Tulokset perustuivat helmi-maaliskuussa 2021 tehtyihin teemahaastatteluihin.

Vahva henkilöbrändi auttaa erottautumaan

Vahva henkilöbrändi saa urheilijan erottumaan muista. Itsetuntemus ja omat arvot ohjaavat henkilöbrändiä eteenpäin. Urheilussa henkilöbrändi kytkeytyy vahvasti saavutuksiin. Menestymisen lisäksi urheilijan henkilöbrändissä tulisi näkyä tarina, sillä parhaat tarinat samaistuttavat ja herättävät vahvoja tunteita. Urheilijan ammattilaisuus ei vaadi ammattimaista liiketoimintasuunnitelmaa, mutta mikäli tämä otettaisiin huomioon jo uran alkuvaiheessa, olisi brändäämisellä mahdollisuus kasvattaa henkilöbrändin pääomaa, joka voisi kantaa myös urheilu-uran jälkeiseen elämään. Tutkimuksen tulosten mukaan urheilijan henkilöbrändin hyödyntämistä olisi mahdollista kehittää huomattavasti.

Urheilijalle sponsorointiyhteistyö toimii yhtenä tulonlähteenä. Hyvin brändätyillä urheilijoilla on huomattavasti paremmat mahdollisuudet rahalliselta arvoltaan suurempiin yhteistyösopimuksiin. Tavallinen logosponsorointi muuttuu brändiin liittyväksi yhteistyöksi, jossa tulisi löytää keinot yrityksen markkinoinnin kasvattamiseen ja samalla urheilijan henkilöbrändin kehittämiseeen.

Sosiaalinen media tuonut urheilijoille uusia mahdollisuuksia henkilöbrändäämiseen

Henkilöbrändin hyödyntämistä käsiteltiin opinnäytetyössä sosiaalisen median kautta, koska se on tuonut aivan uuden mahdollisuuden tuoda urheilijan henkilöbrändiä esille. Sosiaalisen median kanavat ovat nuoria ja kehittyvät jatkuvasti käyttäjien toiminnan ja tarpeiden mukaan. Sosiaalisen median ja henkilöbrändin avulla urheilija pystyy omalla toiminnallaan tuomaan äänensä kuuluviin, ollemaan esikuva, ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tutkimuksen perusteella onnistuneen brändinrakennuksen lopputulos on, että se tuottaa urheilijalle ammattimaista toimeentuloa ja mahdollistaa urheilijalle ammattilaisuuden. Lisäksi henkilöbrändi yhdistää ihmisiä, luo parempia uramahdollisuuksia ja antaa alustan jakaa asioita maailmanlaajuisesti.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa lisää tietoa huipulle tähtääville tai huipulla oleville urheilijoille, asiantuntijoille sekä yrityksille tietoa henkilöbrändin mahdollisuuksista. Työn avulla urheilija pystyy myös tehokkaammin suunnittelemaan omaa henkilöbrändäystä.

Julkaisu löytyy osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104276066

 

Contact text

Maria Kytölä, maria.kytola@myy.haaga-helia.fi, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Vierumäen kampus, Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma

Erkki Häkkilä, lehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Vierumäen kampus, Liikunta ja hyvinvointi, erkki.hakkila@haaga-helia.fi