Haaga-Helian valintakokeissa kävi lähes 2 500 hakijaa

Ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijat syksyllä alkaviin koulutuksiin todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen kautta.

Kuvassa kuusi iloisen näköistä nuorta ihmistä nojaa kaiteeseen.
News article

Body

Syksyllä alkavien koulutusten AMK-valintakokeet järjestettiin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kampuksilla Pasilassa 29.–31.5 ja Porvoossa 29.5. Koetilaisuuksia oli kuusi ja Haaga-Helian järjestämiin kokeisiin saapui paikalle yhteensä 2 458 henkilöä.

Aloituspaikkoja Haaga-Helian AMK-valintakokeen kautta on tarjolla 573, lisäksi todistusvalinnan kautta opiskelupaikan saa 625 hakijaa. Haaga-Heliassa voi opiskella IT- tai liiketalouden tradenomin, restonomin, medianomin tai liikunnanohjaajan tutkinnon.

Kokeeseen osallistui Pasilassa keskimäärin 54 prosenttia ja Porvoossa 60 prosenttia kaikista kokeisiin ilmoittautuneista hakijoista. Kaikki hakijat eivät saavu valintakokeeseen, jos ovat esimerkiksi ehtineet saada opiskelupaikan todistusvalinnan perusteella.

Opetushallitus lähettää kevään ensimmäisen yhteishaun tuloskirjeen hakijoille sähköpostilla 2.6.2023 ja kevään toisen yhteishaun tuloskirjeen 7.7.2023. Todistusvalinnat on julkaistu Opintopolussa.
 

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi