education for sustainability in business

SDG4BIZ - Knowledge Alliance for Business Opportunity Recognition in SDGs

YK:n Kestävän kehityksen periaatteiden (Sustainable developmet goals - SDG) edistämiseen tarvitaan opetussuunnitelmia ja koulutusmateriaalia myös liiketoiminnan näkökulmasta.

SDG4BIZ-hanke suunnittelee ja pilotoi monialaisen, rajat ylittävän opetussuunnitelman ja koulutusmateriaalin alueella, joka yhdistää liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen ja kestävän kehityksen periaatteet.

SDG4BIZ parantaa tietoisuutta yritysten kasvupotentiaalista kestävän kehityksen ohjelmissa ja palvelee EU:n yritysten innovaatiovalmiuksia ja eurooppalaisten korkeakoulujen osaamistarpeita. Hanke edustaa uusinta pedagogista tietoa, kouluttaa kouluttajia ja auttaa tavoittamaan erityisesti milleniaaleja ja uutta luotaavia yrityksiä. Houkuttelevuus kohderyhmille saadaan aikaiseksi yhdistämällä mikro-oppimisen ja mobiilioppimisen pedagogisia menetelmiä.

Hankkeen myötä kehittyvissä koulutuskokonaisuuksissa käsitellään tärkeimpiä liiketoimintamahdollisuuksia, jotka liittyvät kestävän kehityksen ohjelmiin. Tuloksena on viisi viiden opintopisteen kokonaisuutta, moduulia:

  1. jaettu arvo liiketoimintamahdollisuuksien tunnustaminen ja SDG erityismahdollisuudet,
  2. elintarvikkeet ja maatalous,
  3. kaupungit,
  4. energia ja materiaalit ja
  5. terveys ja hyvinvointi

 

SDG4BIZ - Knowledge Alliance for Business Opportunity Recognition in SDGs

Kesto: 1.1.2021-31.12.2023
Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Annariikka Rosendahl
Kumppanit: Metropolia Ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, brainplus, Slovak University of Technology in Bratislava, itslearning, FENICE Green Energy Park, Tknika, Yasar University
Rahoittaja: Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelma

Ota yhteyttä
Annariikka
Rosendahl
projektipäällikkö
+358 294471096
Annariikka.Rosendahl@haaga-helia.fi
31.05.2022
Uutinen
Pitkään odotettu kohtaaminen toteutui viimein – kansainvälinen SDG4BIZ -hanke kokoontui Pa...