Ruokamatkailun tulevaisuutta – Lähellä voi riittää

Perfect Destination

Perfect Destination-hankkeen päätavoitteena on tutkia ja ennakoida kotimaisten kärkimatkailualueiden ja -kohteiden terveysturvallisia palveluja sekä niiden digitaalis-virtuaalisia ja fyysisiä palvelumaailmoja.

Suomalaiset matkakohteet, matkailu- ja liikuntakeskukset, hotellit sekä kylpylät kärsivät koronan vuoksi akuutista kassakriisistä ja pitkäkestoisista kannattavuusongelmista. Kotimainen kysyntä ei ole täyttänyt ulkomaisen kulutuksen vajetta. Samanaikaisesti Suomeen on suunnitteilla ja valmisteilla monia uusia, merkittäviä ja kasvuhakuisia hotelli- ja matkailukohteita, jotka tähtäävät neljän–viiden tähden kansainvälisille premium-markkinoille ja ulkomaisten matkailijoiden pikaiseen paluuseen. Matkakohteemme eivät voi strategisesti kilpailla hinnalla, vaan niiden on nyt ja koronan jälkeen parannettava tuottavuuttaan ja kestävyyttään, mikä onnistuu vain nostamalla palvelun ja asiakaskokemuksen laatua monituottajamallilla.

Hankkeen tavoitteena on:

  • syventää tietoisuutta matkailualan kasvunäkymistä ja kasvun mahdollistavista ratkaisuista.
  • valita ja houkutella co-innovation-hankkeeseen mukaan matkailuklusterista ne henkilöt, joiden mielipiteellä on alan kehittämisen kannalta merkitystä.
  • saada näin luotua vaikutusvaltainen verkosto, tutkimus- ja kehittämiskonsortio, jossa on mukana potentiaalisimmat yhdestä kahteen yrityshanketta, jonka avulla voidaan voimallisesti vaikuttaa alan kehittämiseen ja viennin kasvuun.
  • mahdollistaa suuri co-innovation-hankehakemus keväälle 2022 ja sitouttaa mahdollisimman suuri osa matkailuklusterista hankkeeseen.
Perfect Destination – Matkakohteiden uuden sukupolven premium-tason palvelu- ja elämysmaailmat

Projektipäällikkö: Pasi Tuominen
Rahoittaja: Business Finlandin Co-Creation rahoitusinstrumentti
Kesto: 1.8.2021– 1.2.2022

Ota yhteyttä
Pasi
Tuominen
lehtori
+358 294471466
Pasi.Tuominen@haaga-helia.fi
12.10.2021
Uutinen
Reitti tulevaisuuden matkailun menestykseen tulee Suomesta