Kuvituskuva tiimiläiset ideoimassa

OSU - Opettajaksi Suomeen

Opettajaksi Suomeen -hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja ohjata maahanmuuttajataustaisten opetusalalle tähtäävien pääsyä opettajaopintoihin ja koulutettujen opettajien työllistymisvalmiuksia.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat opetusalalle Suomessa hakeutuvat maahanmuuttajat, joilla on lähtömaassaan opettajantutkinto. Henkilöllä voi olla rinnastamispäätös,

  • jossa on määrätty täydentäviä opintoja tai
  • valmis opettajankoulutus, mutta ei koulutusta vastaavaa työtä.

Kohderyhmän ajantasaista osaamista ja työllistymistä tuetaan ammatillisen kieliosaamisen, urapolutuksen sekä harjoittelun ja verkostojen rakentamisen keinoin.

Hanke edistää ja vahvistaa koulutuksen järjestäjien monikulttuurista työtoimintaa ja opetushenkilöstön ja opiskelijoiden moninaisuutta.

Hae mukaan koulutukseen

OSU - Opettajaksi Suomessa

Projektipäällikkö Maiju Kangasaho
Kesto: 1.4.2021 – 30.9.2023
Rahoitus: OKM
Kumppanit: Haaga-Helia, Tampereen, Jyväskylän, Hämeen ja Oulun Ammatilliset opettajakorkeakoulut

Ota yhteyttä
Maiju
Kangasaho
lehtori
+358 294471524
Maiju.Kangasaho@haaga-helia.fi