digitalisuus

LEARN TO CHANGE - Collaborative Digital Storytelling for Sustainable Change

Learn to Change -hanke tukee korkeakoulujen opettajia ja oppijoita käyttämään avoimesti saatavilla olevia digitaalisia työkaluja, sovelluksia ja alustoja laajasti ja monipuolisesti vaikuttavan digitaalisen sisällön luomiseen.

Hankkeessa korkeakouluopiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat eri puolilta Eurooppaa kehittävät yhteistoiminnallista digitaalista tarinankerrontaa, jonka tavoite on tuoda näkyväksi, innovoida ja tukea kestäviä palveluita matkailu- ja palvelualoilla.

Hankkeen tavoite on

  • tutkia ja kehittää yhteistoiminnallisen digitaalisen tarinankerronnan ratkaisuja, jotka edistävät korkeakouluopiskelijoiden, opettajien ja työelämäkumppaneiden välistä merkityksellistä vuorovaikutusta
  • tukea korkeakouluopettajia hyödyntämään avoimesti saatavilla olevia digitaalisia työkaluja opiskelijoiden kulttuurienvälisen viestintäosaamisen kehittämiseen ja kestävien tavoitteiden edistämiseen 
  • harjoittaa oppijoita innovoimaan ja tuottamaan vaikuttavaa digitaalista tarinankerrontaa yhdessä eurooppalaisten korkeakouluopiskelijoiden ja matkailu- ja palvelualojen edustajien kanssa
  • kehittää korkeakoulujen opettajien, opiskelijoiden ja työelämäkumppaneiden kykyä visioida kestävää tulevaisuutta ja muotoilla kestävää muutosta edistäviä pedagogisia ratkaisuja yhteiskehittämisen keinoin.

Korkeakoulujen lisäksi Learn to Change -hankkeessa on mukana 14 työelämäkumppania koulutusteknologia-, matkailu- ja palvelualoilta. Työelämäkumppanit osallistuvat digitaalisen tarinankerronnan ratkaisujen innovointiin yhteiskehittelytyöpajoissa sekä jakavat tietoa hankkeen etenemisestä ja tuloksista omissa sidosryhmäverkostoissaan. 

LEARN TO CHANGE - Collaborative Digital Storytelling for Sustainable Change

Projektipäällikkö: Tanja Vesala-Varttala
Kesto: 1.3.2021–28.2.2023
Rahoittaja: Erasmus+
Kumppanit: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Budapest Business School, Polytechnic Institute of Castelo Branco, University of Chemistry and Technology in Prague, Saxion University of Applied Sciences

Ota yhteyttä
Tanja
Vesala-Varttala
yliopettaja
+358 294471568
tanja.vesala-varttala@haaga-helia.fi