opiskelijoita ja rahoittajalogot

DIGISTI – digitaidot haltuun toisella asteella

Digisti-hankkeessa rakennetaan kokeilukulttuuria, joka vahvistaa oppilaitoksissa jo olemassa olevaa digitaalista osaamista, resursseja ja toimintamalleja.

Hankkeessa olemassa oleva hyvä laitetaan kiertämään verkostoja ja vertaisoppimista hyödyntäen. Opiskelijoita sekä opetus- ja ohjaushenkilöstöä kannustetaan kokeilemaan ja soveltamaan olemassa olevia digitaalisia välineitä erilaisiin tarpeisiin. Osallistujien digitaalisten palveluiden käyttämisen taidot paranevat ja hanke tukee osallisuuden ja tasa-arvoisuuden toteutumista digitaalisessa yhteiskunnassa.

Hankkeen tavoitteet:

  • Tukea toisen asteen opiskelijoiden selviytymistä koronan aiheuttamista opiskeluongelmista vahvistamalla haastavimmassa asemassa olevien nuorten digitaalisia taitoja.
  • Kehitetään oppilaitoksissa jo olemassa olevia digitutor- ja mentorointijärjestelmiä.
  • Korjataan pandemian aikana syntynyttä sosiaalista vajetta tukemalla digitaalisin keinoin nuorten sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä.
  • Edistetään varautumista tuleviin pandemiatilanteisiin kehittämällä etä- ja hybridiopiskelua oppijalähtöisesti.
  • Kehitetään nuorten työnhakuvalmiuksia vahvistamalla digitaalista verkostoitumista ja osaamista.
  • Parannetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalista verkostomaista työotetta opiskelijoiden yksilöllisessä ohjauksessa
DIGISTI – digitaidot haltuun toisella asteella

Yhteyshenkilö Haaga-Heliassa: Henna Heinilä
Kesto: 1.9.2021-31.8.2023
Kumppanit: Humanistinen ammattikorkeakoulu (hankehallinnointi), Laurea ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Wenhe Oy
Rahoittaja: ESR (REACT EU) Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Ota yhteyttä
Henna
Heinilä
yliopettaja aokk
Yliopettaja
+358 294471516
Henna.Heinila@haaga-helia.fi