Tahdon töihin!

Moniäänisiä näkökulmia maahanmuuttajien työllistymiseen

kuvituskuva
04.02.2022
Julkaisu

Meillä ihmisillä on tarve kuulua johonkin yhteisöön – olla osallisena. Eri asia kuitenkin on, tunnemmeko oikeasti sitoutumista ja osallisuutta. Onko kaikkien osallisuus meille tärkeää, kannustaako tai innostaako se meitä? Mitä osallisuus käytännössä tarkoittaa? Miten voin siihen vaikuttaa?

Tämä julkaisu tarkastelee erilaisia näkökulmia ja kehittämishaasteita ammatillisessa koulutuksessa sekä alati muuttuvassa ja uudistuvassa monimuotoisessa työelämässä. Julkaisussa ääneen pääsevät maahanmuuttajataustainen opiskelija, työllistyjä ja opettaja. Muutokset lisäävät opettajien, yritysten henkilöstön ja työnantajien osaamistarpeita sekä haastavat näin samalla pohtimaan, miten työyhteisön monimuotoisuus saadaan osaksi organisaation voimavaroja ja toimintaa.

Yhdessä olemme enemmän!
 

Julkaisun tiedot

Nimi
Tahdon töihin!
- Moniäänisiä näkökulmia maahanmuuttajien työllistymiseen

Toimittajat
Leena Nuutila ja Eija Honkanen

ISBN 978-952-7474-05-1 (painettu)
ISBN 978-952-7474-06-8 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-7474-07-5 (pdf)

ISSN 2342-2920 (painettu)
ISSN 2342-2939 (verkkojulkaisu)

Haaga-Helian julkaisut 1/2022