Opas etätyön järjestämiseen

Tämä opas on tarkoitettu työnantajille ja työntekijöille etätyöjärjestelyjen toteuttamiseksi.

kuvituskuva
20.06.2023
Julkaisu

Oppaassa kerrotaan etätyön järjestämisessä huomioon otettavista seikoista silloin, kun työtä tehdään kotirauhan piirissä, kuten henkilön kotona.

Opas on toteutettu Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Etätyön malli: Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä”, hankenumero 210341. Tutkimushankkeen toteuttivat Itä-Suomen yliopisto ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Tämän oppaan laatimiseen ja taustatyöhön ovat osallistuneet projektiryhmässä Evgeniya Kurvinen, Matti Muukkonen, Niko Vartiainen ja Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta sekä Juuso Heljaste, Sari Korhonen ja Terhi Leimu Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.

Projektiryhmä kiittää Työsuojelurahastoa tutkimushankkeen tuesta.

JULKAISUN TIEDOT

Opas etätyön järjestämiseen

Evgeniya Kurvinen (toim.)
Sari Korhonen, Matti Muukkonen, Tomi Voutilainen, Juuso Heljaste

Haaga-Helia julkaisut 15/2023

ISBN 978-952-7474-43-3
ISSN 2342-2939