Matkaopas yhteisöohjautuvuuteen

Tulevaisuuden menestyviä organisaatioita yhdistää yksi asia – yhteisöohjautuvuus. Kun oman työnsä asiantuntijat saavat tehdä työtään parhaaksi katsomallaan tavalla, saadaan parasta tulosta aikaan.

matkaopas yhteisöohjautuvuuteen -kansikuva
25.03.2021
Julkaisu
Teksti

Tämä kirja on yksi Business Finlandin rahoittaman Minimalist Organizational Design (MODe) -tutkimushankkeen lopputuotoksista.
Halusimme tehdä käytännönläheisen opaskirjan yhteisöohjautuvuutta kohti kulkeville. Tässä kirjassa valotamme matkaa konkreettisten esimerkkien kautta. Kerromme mistä yhteisöohjautuvuudessa on kyse ja esittelemme esimerkkejä menestyvistä organisaatioista sekä meiltä että maailmalta.

Tuomme samalla esiin käytänteitä, joiden avulla yhteisöohjautuvuus voi onnistua. Matka yhteisöohjautuvuuteen ei ole helppo eikä nopea. Siksi kerromme myös kattavasti muutokseen valmistautumisesta ja siitä, mikä matkalla voi mennä pieleen.

Hierarkioiden purkaminen ei tarkoita anarkiaa, kaaosta ja rakenteiden puuttumista. Yhteisöohjautuvuudella on omat lainalaisuutensa, toimintatapansa ja tukirakenteensa. Sen avulla kohtaavat parhaimmillaan työntekijöiden motivaatio, organisaation tuottavuus ja asiakastyytyväisyys. Matka voi olla vaikea, mutta mielestämme sen arvoinen.

Tervetuloa mukaan matkalle kohti yhteisöohjautuvuutta!

Julkaisun tiedot

SBN 978-952-7225-07-3 (painettu)
ISSN 2342-2920 (painettu)

ISBN 978-952-7225-06-6 (pdf-julkaisu)
ISSN 2342-2939 (pdf-julkaisu)

Haaga-Helia julkaisut 3/2021

Julkaisuvuosi: 2021