Juha hankki viisikymppisenä opettajan pätevyyden

Insinööritaustainen Juha Suominen kouluttautui sähkötekniikan opettajaksi, koska heistä on pulaa.

Juha Suominen
03.09.2022
Alumnitarina

Juha Suominen, 55, oli valmistunut vuonna 1997 automaatioinsinööriksi ja tehnyt alan töitä pitkään. Hän ehti työskennellä muun muassa myynti-insinöörinä, yrityskehittäjänä, Venäjä-konsulttina, myyntikonsulttina, johtamassa pientä rakennustarvikevalmistajaa, sivutoimisena tukkirekka- ja maanrakennusyrittäjänä, kehittämässä koiraharrastenettisivustoa sekä tekemässä venäläisten asiakkaiden postipakettihuolintaa ja autokauppaa.

– Kun entinen yhtiökumppanini, ekonomi, mainitsi hankkivansa pedagogisen pätevyyden ja tähtäävänsä osa-aikaiseksi opettajaksi, koin välittömän valaistumisen, että tämä voisi olla myös minun tulevaisuuteni. Hän kertoi, että teknisen puolen opettajista on pulaa.

Juha kokee, että opettaminen ja hänen aiempi työnsä konsultoivan myynnin parissa ovat lähellä toisiaan.

– Myynnissä tulos mitataan euroissa ja opetuksessa valmistumisissa.

Kirjoittaminen oli kivaa

Juha pääsi vuonna 2021 opiskelemaan Haaga-Helia Ammatilliseen opettajakorkeakouluunHakuprosessia hän kuvailee kevyeksi, koska se ei sisältänyt ennakkotehtäviä ja koska hänen kaltaisistaan insinööritaustaisista opettajista on pulaa.

Koulutuslinja sisälsi sekä lähi- että etäopetusta.

– Opiskelu oli teoreettisempaa kuin odotin. Vastauksia siihen, miten oppilaat saisi kouluun ja sen jälkeen vielä jotenkin kiinnostumaan opetuksesta, ei pahemmin tullut.

Juha opiskeli päiväopetuksessa, ja siellä ei aiheutunut ongelmaa siitä, että hän oli välillä tunneilta poissa töiden takia. Erityisesti Juha piti opintoihin kuuluvista kirjoitustehtävistä. Hän kuvailee opiskeluryhmän olleen toimiva ja muistelee erityisesti heidän yhteistä valmistujaisillallistaan.

Valmistuminen toi vakinaisen työpaikan

Nykyisin Juha työskentelee sähkötekniikan opettajana Omniassa Espoossa. Hän työskenteli siellä jo opintojen aikana, mutta valmistuminen toi mukanaan vakinaistamisen.

Omnia tarjoaa ammatillista toisen asteen koulutusta ja lukiokoulutusta, nuorten ja aikuisten työpajoja, ammattitutkintoja ja vapaan sivistystyön kursseja sekä koulutusta, ammatillisia kursseja ja rekrytointitukea yrityksille.

Juha uskoo työskentelevänsä opettajana eläkeikään asti.

– Opiskelu antoi teoriapohjaa siihen, mitä olin vaistonvaraisesti muutenkin oivaltanut. Opin myös digitaalisten välineiden soveltamista. Jos tekisin nyt jotain toisin opiskelijana, olisin ahkerampi.