Ammatillisen opettajankoulutuksen historiaa

Haaga-Helia Ammatilliselle opettajakorkeakoulu täytti 70 vuotta 2020. Tässä artikkelissa kerrotaan ammatillisen opettankoulutuksen alkuvaiheista.

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston opiskelijoita 1900-luvun alussa
22.12.2020
Artikkeli

Kaikki alkoi Suomen Liikemiesten Kauppaopistosta

Jo vuonna 1898 Helsinkiin oli perustettu SLK-opisto, jossa ensimmäiset kauppaopiskelijat alkoivat harjoitella opettajana toimimista varten (pääkuvassa SLK:n opiskelijoita 1900-luvun alussa). 1940- ja 1950-luvuilla yhteiskunnallinen tahtotila alkoi hiljalleen muuttua suuntaan, jossa ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja laajentamiseen alettiin yhä enemmän kiinnittää huomiota.

SLK sijaitsi 1950-luvulla tässä rakennuksessa Fabianinkadulla Helsingissä
SLK sijaitsi 1950-luvulla tässä rakennuksessa Fabianinkadulla Helsingissä.

 

Niinpä vuonna 1950 Suomen Liikemiesten Kauppaopisto sai aseman, jonka jälkeen sillä oli oikeus toimia virallisena normaalikauppaoppilaitoksena. SLK:sta tuli siis oppilaitos, jossa tulevat opettajat pystyivät suorittamaan opetusharjoittelun ja opettajakokeet.

Opettajaopiskelija pitää harjoitustuntia1950-luvun lopulla SLK:ssa, joka oli saanut normaalikauppaoppilaitoksen aseman.
Opettajaopiskelija pitää harjoitustuntia1950-luvun lopulla SLK:ssa, joka oli saanut normaalikauppaoppilaitoksen aseman.

 

Matkan varrelle mahtuu monia muitakin virstanpylväitä. Lue lisää Jari Laukian kirjoittamasta tekstistä.

Voiko ammattitaitoinen henkilö olla sivistynyt ihminen? – Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu 70 vuotta (eSignals 3.2.2020)

 

Opettajien kokous 1950-luvun lopulla
Tällainen oli opettajien kokous 1950-luvun lopulla.

 

Miten osaksi Haaga-Heliaa?

1990-luvulla tapahtui jälleen isoja muutoksia. Koulutus laajeni vuonna 1992 niin, että opettajakorkeakoulussa koulutettiin kaikkien ammatillisten alojen opettajia.

Opettajankoulutus siirtyi Helia-ammattikorkeakoulun, nykyisen Haaga-Helian, yhteyteen. Erityisopettajankoulutus alkoi 2006 ja opinto-ohjaajankoulutus 2011.

Opettajankoulutusyksikkö muuttui Ammatilliseksi opettajakorkeakouluksi 1997, jolloin siihen liittyi myös Helsingin sairaanhoito-opiston opettajankoulutus.

Vuonna 2020 Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu on monialainen ja hakijamäärien perusteella vetovoimaisin kaikista Suomen ammatillisista opettajakorkeakoulusta. Tämä päivänä meillä voi suorittaa oman alansa ammatillisen opettajan, ammatillisen erityisopettajan tai ammatillisen opinto-ohjaajan koulutuksen. Opettajaksi voi kouluttautua myös englanninkielisessä koululutusohjelmassa.

Lisäksi opettajakorkeakoulu tutkii ja kehittää ammatillista koulutusta ja tarjoaa täydennyskoulutusta, jolla opettaja voi edistää ammatillista osaamistaan.

Lähde 

Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka (toim.): Opettajan ammattiin ja ammatin opettajaksi. Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun historiikki (2010)

Kuvat

 Suomen Liikemiesten Kauppaopiston arkisto

Ota yhteyttä
Jari
Laukia
johtaja
johtaja, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
+358 294471710
Jari.Laukia@haaga-helia.fi