Sales & eCom Lab
Kuvituskuva-saleslab

Haluatko saada käyttöösi uusimmat tavat kehittää asiakaskokemusta? Sales & eCom Lab tarjoaa maailmanluokan ympäristön asiakaskokemuksen kehittämiseen ja monikanavaisen myynnin kasvattamiseen. 

Tunteet ohjaavat kaikkea päätöksentekoa ja vaikuttavat asiakaskokemukseen myynnin kaikissa kanavissa. Siksi asiakkaan tunteisiin kiinni pääseminen on tärkeää. Sales & eCom Labissä hyödynnämme tunnetekoälyä, biometriikkaa. silmänliikekameroita sekä muita parhaita monikanavaisen myynnin työkaluja. MIT:ssa kehitetyn tunnetekoälyn algoritmit tunnistavat henkilön tunnereaktiot kasvojenilmeistä ja galvaaninen ihoreaktio mittaa reaktion voimakkuuden. Tunnereaktiot pystytään mittaamaan objektiivisesti, tieteellisesti todistetuin metodein.

Labissä voidaan mitata tunnereaktioita niin kasvokkaisissa, virtuaalisissa kuin digitaalisissa kohtaamisissa, kuten verkkokaupassa, ja mittausdataa voidaan hyödyntää palvelujen ja kohtaamisten kehittämisessä.

Myyntikohtaaminen kasvokkain vai virtuaalisesti?

Kasvokkaisista myyntitapaamisista tai ryhmäesityksistä asiakas odottaa usein eniten lisäarvoa. Niihin käytetään eniten aikaa ja kasvokkainen kohtaaminen mahdollistaa parhaan dialogin.  Tutkimalla ostajien ja myyjien tunnereaktioita voimme kehittää esimerkiksi myyjän kykyä havaita ostajan signaaleja sekä adaptoitua ostajan käytökseen. 

Virtuaalisten kohtaamisten tärkeys on viime aikoina korostunut. Virtuaalimyynnissä ja -asiakaspalvelussa pätevät eri lainalaisuudet kuin kasvokkaisissa kohtaamisissa. Se, mikä toimii kasvokkain, ei välttämättä toimi virtuaalisesti, ja lisäksi virtuaalinen ympäristö asettaa omat rajoitteensa. Miten myyjä voi sitouttaa asiakkaan virtuaaliympäristössä? Millainen materiaali saa asiakkaan kiinnostumaan? Miten osallistaa asiakasta ja saada aikaan toimiva dialogi?

Digitaaliset kosketuspisteet ja verkkokauppa

Digitaalisista palveluista ja kanavista voimme tutkia käytettävyyden lisäksi myös asiakkaan tunnereaktioita, jotka vaikuttavat asiakkaan päätökseen polulla etenemisestä tai siltä poistumisesta. Verkkosivustot, chatbotit ja asiantuntijablogit ovat esimerkkejä asiakaspolun digitaalisista kosketuspisteistä. Kaikkien digitaalisten palveluiden, markkinointimateriaalien, mainosten ja videoiden synnyttämiä tunnereaktioita voidaan mitata ja tuloksia voidaan hyödyntää niiden kehittämisessä. Joskus tunne kertoo enemmän kuin mittava markkinatutkimus.

Keskitymme verkkokaupan osalta erityisesti asiakaskokemuksen parantamiseen, myynnin kasvattamiseen ja kansainvälistymiseen. Miten perustaa verkkokauppa, saada asiakkaita ja kasvattaa myyntiä kotimaassa tai kansainvälisesti? Toimintatavassamme yhdistyvät yritysten tarpeet, tulevaisuuden käyttäjien kehitystyö sekä Haaga-Helian tutkimusresurssit. Analysoimme asiakkaan ostopolkua, toteutamme hakusanaoptimointia ja teemme kilpailuanalyysejä.

Teemme kaikilla yllä olevilla alueilla tutkimushankkeita ja kaupallisia toimeksiantoja

Ole yhteydessä niin keskustellaan, miten kasvatamme yhdessä myyntiänne.

Heidi
Kock
Lab Manager
+358 294471468
Heidi.Kock@haaga-helia.fi