Sähköiset opiskelutodistukset Haaga-Heliassa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelija voi saada opiskelutodistuksen ja opintosuoritusotteen sähköisinä dokumentteina. Tällä sivulla on ohjeet, kuinka vastaanottaja (esim. työnantaja) voi tarvittaessa tarkistaa asiakirjan aitouden. Asiakirjat ovat PDF-muotoisia dokumentteja, joissa sähköinen allekirjoitus varmentaa dokumentin alkuperän ja eheyden (PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Directive 1999/93/EC)).  

Voit tarkistaa dokumentin sähköisen allekirjoituksen aitouden käyttämällä Atomi Validator -palvelua tai avaamalla dokumentin Adobe Acrobat Reader DC -ohjelmistolla. Ohjeet löytyvät alta. 

Sähköinen allekirjoitus korvaa käsin tehdyn allekirjoituksen ja leimauksen. Sähköinen dokumentti on virallinen vain sähköisenä. Dokumentin muuttaminen johtaa siihen, että sähköinen allekirjoitus ei ole enää voimassa. Sähköisesti allekirjoitettua dokumenttia pitäisi pystyä käyttämään kaikissa samoissa tilanteissa kuin paperista allekirjoitettua ja leimattua dokumenttia.

Sähköinen dokumentti ja sen tarkastaminen

Dokumentin aitouden varmistaminen Atomi validation -palvelun avulla

Atomi-palvelun avulla sähköisesti allekirjoitetut dokumentit näyttävät allekirjoituksesta seuraavat tiedot.  

  • Allekirjoituksen tekijä: atomi-esign.haaga-helia.fi  
  • Varmenteen myöntäjä: VRK CA for Service Providers – G3  

Dokumentin aitouden varmistaminen sähköisesti Adobe Acrobat Reader DC -ohjelmistolla

Voit tarkistaa dokumentin sähköisen allekirjoituksen aitouden avaamalla sähköisen dokumentin esim. Adobe Acrobat Reader DC -ohjelmistolla. Adoben Acrobat Reader DC ei oletusasetuksilla tunnista VRK:n juurivarmennetta, jonka takia ohjelmisto ilmoittaa allekirjoittajan tuntemattomaksi.   

Pystyt asettamaan VRK:n juurivarmenteen luotettujen joukkoon ohjelmassa tuomalla VRK:n juurivarmenteen seuraavien ohjeiden mukaan.  

Lataa Väestörekisterikeskuksen juurivarmenne DVV:n sivuilta.

  1. Avaa Adoben Acrobat Reader DC  
  2. Valitse Muokkaa tai Adobe Reader (OSX) -> Oletusarvot  
  3. Valitse Allekirjoitukset -> Henkilöllisyydet ja luotetut varmenteet  
  4. Valitse Luotetut varmenteet -> Tuo  
  5. Valitse Selaa ja valitse lataamasi tiedosto -> Avaa  
  6. Paina DVV:n sivuilta lataamasi varmennetta ja sertifikaattia ja valitse Luota  
  7. Valitse Käytä tätä sertifikaattia luotettavana juurena -> OK  
  8. Nyt ohjelmisto on lisännyt VRK:n varmenteen ja luottaa jatkossa allekirjoituksiin, jotka on tuotettu VRK:n varmenteella.