Kehitä yritystä henkilöstön opintovalmennuksen avulla

Kuvituskuva-opetustilanne

Työpaikoilla vaaditaan koko ajan enemmän digiosaamista. Pysy kehityksessä mukana ja hanki uutta osaamista. Näin pidät huolen omasta kilpailukyvystäsi myös tulevaisuudessa.

Koulutuksen sisältö ja käytännön toteutus

Opintovalmennuksella tarkoitetaan mallia, jossa opiskelijoita tuetaan opintojen alkuvaiheessa ensimmäisen vuoden aikana opinto-ohjauksella normaalia enemmän. Opintovalmennuksen aikana on mahdollista suorittaa minimissään 55 opintopisteen kokonaisuus, ja suoritettuaan 55 op opintoja osallistujalla on mahdollisuus omaehtoisesti hakea jatkamaan tradenomin opintojaan tutkinto-opiskelijana.*

Vuoden mittainen opintovalmennus toteutetaan monimuoto-­ope­tuk­sena eli lähiopetuksen, itseohjautuvan opis­kelun ja näyttö­tilaisuuksien yhdis­telmänä. Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen valmennus, johon kuuluu henkilökohtaisen opinto­suunnitelman teko ja opintojen sparraaminen koulutuksen aikana. Etä- ja itseopiskelussa sekä opintojen ohjauksessa hyödynnetään Haaga-Helian Moodle -verkko-oppimisympäristöä.

Koulutuskokonaisuuteen on räätälöidysti valittu niitä moduuleita, jotka sisältävät digitaalisten taitojen parantamista esim. asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä toimiville.

Kenelle?

Kohderyhmä on esim. asiakaspalvelun, myynnin tai markkinoinnin parissa työskentelevät ammattilaiset, joilla on akuuttia tarvetta päivittää työelämän vaatimia digitaalisia taitoja ja ehkäpä nostaa nykyistä koulutustasoaan.
Opintovalmennus sopii erinomaisesti merkonomeille tai henkilöille, joilla on muulla lailla hankittua vastaavaa osaamista ja työkokemusta. Valmennuksen myötä osaamisen saa päivitettyä tarvittavalle tasolle.

Toteutus

Ryhmämuotoinen, noin vuoden mittainen koulutuskokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena eli lähiopetuksen ja itseohjautuvan/verkko-opiskelun yhdistelmänä. Räätälöity opintojen ohjaus sekä muut korkeakoulun opiskelijapalvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä. Osa kokonaisuudesta on toteutettavissa näyttöinä.

Liiketalouden tradenomitutkintoon hakiessa suoritettuina tulee olla myös matematiikan, englannin ja ruotsin kielen tasotestit tai ko. aineen opintoja vähintään 3 op. Tasotestit tehdään omatoimisesti annetun aikataulun mukaan Moodle-alustalla. Testien perusteella opiskelija voidaan ohjata valmentaviin opintoihin yhdessä tai useammassa aineessa.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat Haaga-Helian liiketalouden asiantuntijat, joilla on monipuolinen kokemus työskentelystä liike-elämässä sekä vahva pedagoginen osaaminen.

Osallistujien antamaa palautetta koulutuksesta

  • Ryhmässä on voimaa! Oli mukava lähteä opintoihin luokkana ja valmis lukujärjestys toi ensimmäiseen opiskeluvuoteen ryhtiä. Vertaistuki oli mahtava osa opintoja.
  • Yleistieto kasvoi ja opin paljon uusia ja hyödyllisiä asioita opintovalmennuksen aikana.
  • Yleisellä tasolla kehityin tiedonhaussa ja aikatauluttamisessa. Ensimmäinen vuosi antoi rohkeutta kurkottaa ylöspäin.
  • Hieno kanava hypätä takaisin opiskelumaailmaan! Työ, perhe ja opiskelu on ollut täysin mahdollista sovittaa yhteen.
  • Opinto-ohjaaja ja opettajat auttavat ja opastavat sekä ovat joustavia. Ryhmähenki on mielestäni hyvä. Uusien asioiden oppiminen ja oivallus ollut mukavaa työn ohella.
  • ”On upeaa, että tehokkaan opintovalmennuksen avulla saavutin vuodessa 55 op ja pystyin hakeutumaan tutkinto-opiskelijaksi!”

Tutustu opiskelijan kokemuksiin opintovalmennukseen osallistumisesta.

*Vuodesta 2020 alkaen opiskelijoilla on mahdollisuus hakea omatoimisesti jatkamaan opintojaan tradenomiksi kyseisenä vuonna voimassaolevan hakumenettelyn mukaisesti. Tradenomin opiskelupaikan saaminen edellyttää hyvin arvosanoin suoritettua 55 opintopistettä sekä haastattelun läpäisemistä hyväksytysti. Tutkinto-opiskelijaksi pääsystä päättävät Haaga-Helian tutkintokoulutuksen edustajat vapaana olevien tutkinto-opiskelijapaikkojen vuotuisesta määrästä riippuen. Korkeakoulurahoituksen ehtoihin voi tulla rahoittajan taholta muutoksia, joita ei esittelyhetkellä ole tiedossa. Haaga-Helia pidättää oikeuden muuttaa tässä esittelyssä mainittuja asioita muutosten vaatimusten mukaisiksi. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Lisätietoa koulutuksesta

Ajankohta ja koulutuspaikka

Koulutus alkaa syyskuussa 2023. Ilmoittautumisaika päättyy 1.6.2023.

Koulutus toteutetaan mikäli osallistujia on 15.
Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2-4 päivää kuukaudessa (lauantaipäivä käytössä).

Paikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, Helsinki

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 1625 €/opiskelija/lukukausi + alv 24 % = 2015 eur. Lisäksi kukin opiskelija maksaa avoimen ammattikorkeakoulun maksun 150 €, alv 0 %/lukukausi (yht. lukuvuosi 300 €, alv 0 %). Kokonaishinta sisältää monimuoto-opetuksen, luentomateriaalit, näyttöjen vastaanoton ja opintovalmentajan palvelut. Haaga-Helian avoimen AMK:n koko opetustarjonta on myös käytettävissä. Koulutus toteutetaan mikäli osallistujia on 15.

Ota yhteyttä
Anne
Bondarèw
Asiakkuuspäällikkö
+358 294471278
Anne.Bondarew@haaga-helia.fi