Olet täällä

Ensimmäisen vuoden poissaolodokumentit ja niiden toimittaminen

Ensimmäisen vuoden poissaolodokumentit ja niiden toimittaminen

Ammattikorkeakoululain (laki 932/2014 § 29) mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

Huom. Jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman takia, poissaolo kuluttaa hänen lain salliman kahden lukukauden mittaisen poissaolonsa, jota ei lasketa lakisääteiseen enimmäisopiskeluaikaan. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviili-palveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä.

Vaikka lakisääteinen syy kattaisi vain yhden lukukauden ensimmäisestä opiskeluvuodesta, on opiskelijalla oikeus koko lukuvuoden poissaoloon (esim. tammikuussa alkava asepalvelus).

Dokumenttien toimittaminen ja ilmoittautumistiedon muutokset

Dokumentit tulee toimittaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin opiskelupaikan vastaanoton ja ilmoittautumisen määräaikaan mennessä. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Yhteystiedot ovat sivun alaosassa. Jos lähetät dokumentit sähköpostitse, otathan huomioon yleisen tietoturvallisuuden.

Jos poissa olon todentavat dokumentit eivät ole riittävät tai jos niitä ei toimiteta ollenkaan, Haaga-Helia muuttaa opiskelijan ilmoittautumistiedon läsnä olevaksi.

Jos mikä tahansa edellä mainituista poissa oloon oikeuttavista syistä ilmenee ilmoittautumisajan jälkeen, olemassa olevaa ilmoittautumista ei muuteta. Asia huomioidaan myöhemmin lisäaikaa myönnettäessä.

Otathan huomioon opintotarjonnan vuosittaiset vaihtelut ja niiden mahdolliset vaikutukset henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan ilmoittautuessasi poissa olevaksi.

 

Yhteystiedot:

Haaga-Helia, Hakijapalvelut
Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
sähköposti: hakijapalvelut(at)haaga-helia.fi