Kuvituskuva

Tikissä työelämään

Tikissä työelämään -hankkeen päätavoitteena on ammattikorkeakoulujen liikunnallisen toimintakulttuurin ja elämäntavan vahvistaminen.

Korkeakouluopiskelijoiden valtakunnallisen terveystutkimuksen (2016) mukaan liikkumattomuus ja vähäinen fyysinen aktiivisuus ovat yleisiä ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Yli kolmannes opiskelijoista koki myös runsaasti stressiä: erityisesti on vaikea saada otetta opiskeluista. Hankkeessa panostetaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edellytysten kehittämiseen arjessa korostaen elpymistä ja palautumista.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Luoda arjen aktiivisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva ja vahvistava fyysinen ja sosiaalinen opiskelu- ja oppimisympäristö.
  • Tunnistaa fyysistä aktiivisuutta ja opiskeluhyvinvointia rajoittavat tekijät ja kehittää kampusten toimintaympäristöjä.
  • Luoda ja kehittää opiskelijoilta opiskelijalle tapahtuva Hyvinvointimentori -toiminta, jota toteutetaan vertaismentorointina.
  • Kartoittaa matalan kynnyksen hyvinvointipalvelut, kuvata palveluverkosto ja edelleen kehittää niitä oppilaitoksissa (YTHS-uudistus).

Kohderyhmä osallistetaan toimintaan alusta alkaen. Toteutuksessa huomioidaan tasa-arvo ja esteettömyys sekä kiinnitetään erityistä huomiota liian vähän liikkuviin opiskelijoihin.

 

Tikissä työelämään

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Tiina Sihvola
Kesto: 1.9.2019 - 31.8.2022
Rahoittaja: OKM
Kumppanit: Haaga-Helia ja LAB AMK

Ota yhteyttä
Tiina
Sihvola
lehtori
+358 294471624
Tiina.Sihvola@haaga-helia.fi