CEDIM-kuvituskuva

CEDIM - Digitaalinen markkinapaikka kiertotalouden edistäjänä

Haaga-Helian luotsaamassa CEDIM (Circular Economy Digital Marketplace) -hankkeessa pilotoidaan kiertotalouden markkinapaikkaa elektroniikalle.

Kiertotalous ja suljetun piirin hankintaketjut ovat tärkeässä roolissa tulevaisuuden kestävimmissä tuotantoketjuissa. EU:n kiertotalousstrategiassa suljetun piirin hankintaketjut on tunnistettu välttämättömäksi keinoksi ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä.

Perinteisessä tuotantoketjussa raakamateriaalista jalostetaan tuote, josta tulee elinkaarensa päätteeksi jätettä. Tämä on ympäristölle kestämätöntä. Suljetun piirin hankintaketjussa yritys luo lisäarvoa keräämällä ja/tai ostamalla tuotteet takaisin käytön päätyttyä.

Kiertotalous tarvitsee uusia erilaisia alustoja ja digitaalisia ratkaisuja, jotka yhdistävät toimijoita kuten ostajia, myyjiä, palveluntarjoajia, käyttäjiä ja välittäjiä.

CEDIM-hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat

  • kiertotalouden digitaalisen markkinapaikan edellytysten ja mahdollisuuksien selvittäminen,
  • digitaalisen markkinapaikan pilotointi ja
  • lisääntynyt kiertotalousosaaminen korkeakouluissa ja yrityksissä.
CEDIM - Digitaalinen markkinapaikka kiertotalouden edistäjänä

Projektipäällikkö: Sami Nykter
Kesto: 01.03.2021 - 30.06.2022
Kumppanit: Haaga-Helia, Metropolia, Fiare Oy
Rahoitus: Uudenmaanliitto/ Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE)

Ota yhteyttä
Sami
Nykter
projektipäällikkö
+358 294471186
Sami.Nykter@haaga-helia.fi