HyPe - Työyhteisöä kehittämässä
Kuvituskuva_oppiminen_yhdessä

Lead paragraph

Pedagoginen hyvinvointi HyPe -hankkeessa edistetään vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken, kehitetään työpaikoille uudenlaisia toimintatapoja ja uudistetaan työelämää erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen.

Tutustu HyPen toimintaan alla ja seuraa keskustelua myös sosiaalisessa mediassa. #HyPe #työ2030 #korkeakoulupedagogiikka
#pedagoginenhyvinvointi #hyvinvointi

Mikä HyPe

Pedagoginen hyvinvointi HyPe -hanke

  • Tunnistaa, tutkii ja kehittää yhdessä ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa hyvinvoinnin käytäntöjä ja paikkoja.
  • Tunnistaa työorientaation ja siitä johtuvien työtapojen suhdetta työssä jaksamiseen ja kehittymiseen.
  • Kehittää korkeakouluyhteisön kykyä luoda pedagogisesti hyvinvoiva toimintakulttuuri sekä panostaa johtamiseen hyvinvoinnin edistäjänä.
  • Vahvistaa uudenlaista johtamistyönosaamista ja toteuttaa korkeakouluvision tavoitetta korkeakouluista parhaina työpaikkoina vuoteen 2030 mennessä.
  • Tukee ammatillisten oppilaitosten henkilöstön hyvinvointia verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen kehittämisen kautta.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa järjestämme korkeakoulujen henkilöstölle koulutus- ja valmennustilaisuuksia ja korkeakoulujen välisiä vertaismentoroinnin työpajoja, joilla lisätään vuoropuhelua työyhteisöissä. Vuoropuhelun avulla pyritään parantamaan yhteistyö- ja keskustelukulttuuria ja kannustamaan henkilöstöä rakentavaan ja tavoitteelliseen kehittämistyöhön. Korkeakoulujen yhteyshenkilöt löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Ammatillisten oppilaitosten kanssa toteutamme verkkovalmennusprosessin, jossa tutkitaan yhdessä yhteisöllisyyttä ja psykologista turvallisuutta rakentavaa, ylläpitävää ja vahvistavaa vuorovaikutusta sekä harjoitellaan dialogisuustaitoja verkossa toimiessa. Valmennuksen avulla tuetaan osallistujia tunnistamaan niitä keinoja, jotka koetaan vahvistavan osallisuutta, minäpystyvyyttä ja hyvinvointia työyhteisössä. Ammatillisten oppilaitosten prosessista vastaa JAMK, yhteyshenkilö on Sirpa Laitinen-Väänänen. Lisätietoja amm. 2. asteen osahankkeesta.

Hankkeen toimijat: OAJ, Sivista, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (korkeakoulut) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (ammatillinen 2. aste) 

Lisätietoja HyPe TYÖ2030 -hankkeesta

Ota yhteyttä

Hannu
Kotila
yliopettaja
+358 294471612
hannu.kotila@haaga-helia.fi
Kimmo
Mäki
yliopettaja
+358 294471357
kimmo.maki@haaga-helia.fi
Martina
Roos-Salmi
lehtori
+358 294471726
martina.roos-salmi@haaga-helia.fi