hankelogo kuvituskuvan päällä

SUS Re-StartUp esihautomo

Haaga-Helian StartUp Schooliin rakennetaan esihautomo-ohjelma, joka on osa helsinkiläisten kampushautomoiden ekosysteemiä.

Hankkeen toteutusaikana toteutetaan viisi lukukausittaista esihautomo-ohjelmaa, joiden suorittaminen oikeuttaa 15 opintopisteen arvoisen mikrotutkinnon saamiseen. Tavoitteena on myös kehittää pysyvä esihautomon toimintamalli, joka voi jatkua osana StartUp Schoolin toimintaa myös hankkeen jälkeen.

Jokainen osallistuva yritys saa ohjelman aikana palautetta potentiaalisilta rahoittajilta. Tavoitteena on synnyttää uusia yrityksiä tai olemassa olevien yritysten sisäisiä spin-off-yrityksiä. Ohjelman aikana vahvistetaan osallistujien yrittäjämäistä ajattelua, kehitetään osaamista ja johtamiskykyjä sekä kasvatetaan osallistujien verkostoja tiimityöskentelyn ja verkostoitumistapahtumien muodossa.  

 

SUS Re-StartUp esihautomo

Projektipäällikkö: Teijo Javanainen

Kesto: 1.12.2021 - 30.6.2024

Rahoitus: Helsingin kaupungin innovaatiorahasto

Ota yhteyttä
Teijo
Javanainen
projektipäällikkö
+358 294471485
Teijo.Javanainen@haaga-helia.fi