opiskeleva nainen luonnossa

MODULE

MODULE -hankkeessa kehitämme joustavan modulaarisen jatkuvan oppimisen mallin tukemaan matkailusektorin työvoiman osaamisen kehittämistä sekä nuorten työllistymistä COVID-19 kriisissä.

MODULE- hankkeen tavoitteena on

  • luoda nopea osaamistarpeiden tunnistamisen ja ennakoinnin malli,
  • kehittää matkailu- ja ravintola-alan työvoiman osaamisen kehittämiseen työllistymistä edistävin osaamissertifikaatein todennettavia osaamismoduuleja sekä
  • kehittää joustava osaamismoduuleihin hakeutumisen ja ohjauksen malli.

Kehitettävää järjestelmää pilotoidaan ja luotavia uusia koulutusmoduuleja suorittaa 100 opiskelijaa. Erityistä huomiota kiinnitetään nuoriin, jotka ovat siirtymävaiheessa koulutuksesta työelämään ja joiden osaamistasoa voidaan parantaa osaamismoduulein työllistymisen tukemiseksi.

Selkeitä ja todennettavia osaamismoduuleja luova hanke ehkäisee opintojen keskeytymistä ja tukee siirtymävaiheita sekä opintojen nivelvaiheissa työelämän ja koulutuksen välillä elinikäisen/jatkuvan oppimisen mukaisesti. Hanke toteutetaan tiiviissä vuoropuhelussa mara-alan yritysten kanssa.

Tule mukaan kehittämään MaRa-alan tulevaisuuden osaamista!

Osana hanketyötä kartoitamme MaRa-alan tulevaisuuden osaamistarpeita ja haluamme kuulla myös sinun mielipiteesi!

Vastaa kyselyyn tästä (5.10.2021 mennessä)

MODULE

Projektipäällikkö: Meri Vehkaperä
Rahoitus: ESR
Kesto: 1.4.2021-30.3.2023

Contact
Meri
Vehkaperä
lehtori
+358 294471172
Meri.Vehkapera@haaga-helia.fi
08.09.2021
Uutinen
MaRa-alan osaamisen kehittämiseen keskittyvä MODULE-hanke on startannut