Ensisijaiset välilehdet

Olet täällä

Journalismikoulutus, medianomi (AMK)

Journalismikoulutus, medianomi (AMK)

Kevään 2017 yhteishaku päivätoteutukseen

toimipiste: Pasila

Haaga-Helian talouspainoitteisessa journalismin koulutusohjelmassa opiskelija saavuttaa journalistin työssä vaadittavan ammattipätevyyden.

Journalismin koulutuksesta valmistuva medianomi (AMK) osaa tuottaa erilaisia journalistisia tekstejä ja työskennellä monikanavaisesti. Hän hallitsee journalistisen tiedonhankinnan, valokuvauksen ja videotyöskentelyn sekä taiton, infografiikan ja radiotyön perusteet. Hän käyttää hyvää ja elävää suomen kieltä sekä tuntee mediakentän, viestinnän prosessit sekä talouden ja yhteiskunnan rakenteet. Journalismin koulutus antaa valmiudet toimia journalistina kansainvälisessä
ympäristössä ja luo pohjan myös yrittäjänä toimimiselle. Hanketyöskentely ja journalistiset projektit eri media-alan yritysten ammattilaisten kanssa sisältyvät opintoihin mahdollistaen verkostoitumisen jo opintojen aikana.

Opiskeluaika on neljä vuotta.

Tutustu alumnin uratarinaan >>