DigiTikkaat – apuna itsensä työllistäjän digikuiluissa
rahoittajan logot kuvituskuvan päällä

Lead paragraph

Digitalisaation aiheuttama työn murros ja nopeat muutokset työmarkkinoilla aiheuttavat isoja osaamishaasteita. Digiosaaminen polarisoituu muun osaamisen ja oppimisen tavoin: osalla se voi tarkoittaa suoria digiosaamisen puutteita ja osalla rajatumpia mahdollisuuksia hyödyntää saatavilla olevia ratkaisuja.

Tule kuuntelemaan DigiTikkaat-hankkeen webinaareihin, miten itsensä työllistäjät voivat kehittää digitaalista liiketoimintaansa!

Kenelle

DigiTikkaat -webinaarisarja on suunnattu itsensä työllistäjille, freelancereille ja kevytyrittäjille, jotka tekevät tai suunnittelevat tekevänsä digitaalista liiketoimintaa Uudenmaan tai Päijät-Hämeen alueella.

Erityisesti osallistumisesta hyötyvät sellaiset itsensä työllistäjät, joilla työn luonteesta johtuen on ajankäytöllisiä sekä taloudellisia haasteita hankkia, käyttää ja soveltaa erilaisia digiratkaisuja työssään ja hankkiessaan uusia työtilaisuuksia.

Miksi kannattaa osallistua

Itsensä työllistäjille suunnatussa webinaarisarjassa rakennetaan ymmärrystä seuraavista teemoista

 • Asiakaslähtöinen palvelun kehittäminen ja palvelumuotoilu – tulossa 14.9.2022 (livenä Pasilassa sekä etäyhteysmahdollisuus)
  Miten tunnistaa asiakkaan tarpeet ja luoda heille merkityksellinen asiakaskokemus muotoilun menetelmin?
 • Tietoturva ja tietosuoja yrityksen toiminnassa – tulossa 6.10.2022
  Miksi minulla on salattavaa ja mitä minun pitää tietää tietoturvasta yrittäjänä?
 • Digitaalisen myynnin ja verkkokaupan mahdollisuudet yrittäjälle – tulossa 8.11.2022
  Miten tunnistaa oman yrityksen kannalta keskeiset mahdollisuudet ja mitä
  verkkokauppa antaisi?
 • Digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen  – tulossa 8.12.2022
  Miten tunnistan sopivat digitaalisen markkinoinnin kanavat ja miten hyödynnän saatavilla olevan tiedon markkinoinnissani paremmin?
 • Yrityksen strategiset valinnat menestyksen kivijalkana – tulossa jälleen keväällä 2023
  Mikä on yritykseni olemassaolon oikeutus, mihin olen liiketoiminnallani tähtäämässä, miten pääsen sinne ja minkälaista asiakaslupausta haluan rakentaa?

Webinaareissa kuulet asiantuntijapuheenvuoroja ja käytännön esimerkkejä digitaalisuuden hyödyntämisestä oman liiketoiminnan kehittämisessä. Webinaarien lopussa on varattu aikaa kysymyksille ja keskusteluille.

Webinaarit toteutetaan Howspace-alustalla. Webinaarit tallennetaan soveltuvin osin.

Webinaarisarjan lisäksi järjestämme teemaan liittyviä pienryhmätyöpajoja, joissa pääset konkreettisesti kehittämään digitaalista liiketoimintaasi asiantuntijoiden sparraamana ja vertaisoppien. Asiantuntijoina toimivat Haaga-Helian omat asiantuntijat, sekä Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintran yrityskehittäjät. Työpajassa käsitellään webinaarin lopussa annettua tehtävää, jonka avulla työstät liiketoimintaasi webinaarin teeman näkökulmasta ja reflektoit oppimaasi.

Ilmoittautuminen

Syksyn 2022 webinaarien ja työpajojen tarkemmat sisällöt, aikataulut ja ilmoittautuminen avataan elokuun alussa 2022.

Webinaarit ja työpajat ovat osallistujille maksuttomia.

Ilmoittaudu syksyn tilaisuuksiin 1.8. alkaen!

Ajankohtaista

Webinaari
14
syys
DigiTikkaat-webinaari: Asiakaslähtöinen palvelun k...
Muu tapahtuma
14
syys
DigiTikkaat-työpaja 1: Asiakaslähtöinen palvelun k...
Muu tapahtuma
19
syys
DigiTikkaat-työpaja 2: Asiakaslähtöinen palvelun k...
Muu tapahtuma
22
syys
DigiTikkaat-työpaja 3: Asiakaslähtöinen palvelun k...

Artikkelit

Ota yhteyttä

Tuuli
Itkonen
kehityskoordinaattori
+358 294471288
tuuli.itkonen@haaga-helia.fi

DigiTikkaat på svenska

Välkommen till DigiTikkaat-projektets utbildningar att höra om hur egenföretagare och små entreprenörer kan utveckla sin digitala affärsverksamhet. Utbildningarna arrangeras på finska.

DigiTikkaat är en webbinariumserie riktad till egenföretagare, frilansare och lätt entreprenörer som har, eller planerar att ha, digital affärsverksamhet i Nyland och Tavastland.

Syftet med webbseminarierna är att bygga förståelse kring följande temana:

 • Företagets strategiska val som grund till framgång
 • Kundcentrerad serviceutveckling och Service Design
 • Datasäkerhet och dataskydd i företagets verksamhet
 • Digital försäljning och näthandel för entreprenörer
 • Möjligheter inom digital marknadsföring

I webbseminarierna kommer du att höra expertkommentarer och praktiska exempel på digitala lösningar och om möjligheter inom digitalisering i utvecklande av egen affärsverksamhet.

Utöver webbseminarierna arrangerar vi små tema-workshops där du helt konkret kan utveckla din digitala verksamhet. Som mentor fungerar våra egna Haaga-Helia experter samt företagsutvecklare från östra Nylands Posintra.

Webbseminarierna och workshopen är kostnadsfria för deltagare.

Närmare information om innehållet, tidtabellerna och anmälningen till höstens 2022 webbseminarier publiceras senare på våren.

 

DigiTikkaat on vuosina 2022-2023 toteutettavaa maksutonta koulutusta. Koulutus toteutetaan kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia. Jokaisella ammattikorkeakoululla on oma kohderyhmänsä, jolle koulutusta kohdistetaan tulevaisuuden digitarpeet huomioon ottaen.

DigiTikkaat-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) osana Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yhteistyössä

Posintra logo