DigiTikkaat – apuna itsensä työllistäjän digikuiluissa
rahoittajan logot kuvituskuvan päällä

Lead paragraph

DigiTikkaat-hankkeen maksuttomissa online-koulutuksissa kehitettiin itsensä työllistäjien digitaalista liiketoimintaosaamista.

Kenelle

Digitalisaation aiheuttama työn murros ja nopeat muutokset työmarkkinoilla aiheuttavat isoja osaamishaasteita. Digiosaaminen polarisoituu muun osaamisen ja oppimisen tavoin: osalla se voi tarkoittaa suoria digiosaamisen puutteita ja osalla rajatumpia mahdollisuuksia hyödyntää saatavilla olevia ratkaisuja.

DigiTikkaat-koulutusten tavoitteena on nostaa Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueen itsensä työllistäjien, freelancereiden ja kevytyrittäjien digitaalista liiketoimintaosaamista. Koulutuksista hyötyvät etenkin he, joilla on työn luonteen takia ajankäytöllisiä sekä taloudellisia haasteita hankkia, käyttää ja soveltaa erilaisia digiratkaisuja työssään ja uusia työtilaisuuksia hankkiessaan.

Koulutuksemme

Itsensä työllistäjille suunnatussa webinaarisarjassa rakennetaan ymmärrystä seuraavista teemoista

 • Yrityksen strategiset valinnat menestyksen kivijalkana
  Digitaalisuus muuttaa kaiken ja samalla korostaa yrityksen strategisten valintojen merkitystä. Mikä on yritykseni olemassaolon oikeutus, mihin olen liiketoiminnallani tähtäämässä, miten pääsen sinne ja minkälaista asiakaslupausta haluan rakentaa?
 • Asiakaslähtöinen palvelun kehittäminen ja palvelumuotoilu
  Asiakkaan kohtaamisen kanavat muuttuvat ja digitaalisuus luo uusia kontaktipisteitä kiihtyvällä tahdilla. Miten tunnistaa asiakkaan tarpeet ja luoda heille merkityksellinen asiakaskokemus muotoilun menetelmin?
 • Tietoturva ja tietosuoja yrityksen toiminnassa
  Digitaalisuus luo mahdollisuuksia mutta myös velvollisuuksia. Miksi minulla on salattavaa ja mitä minun pitää tietää tietoturvasta yrittäjänä? Lähes kaikki yritykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Mitä yrittäjän tulee tietää tietosuojasta ja yksityisyyden suojasta? Mikä on ”henkilötieto”, ja miten se yritykseeni liittyy?
 • Digitaalisen myynnin ja verkkokaupan mahdollisuudet yrittäjälle
  Vuosi vuodelta isompi osa kaikesta kaupankäynnistä tapahtuu digitaalisissa kanavissa. Miten tunnistaa oman yrityksen kannalta keskeiset mahdollisuudet ja mitä verkkokauppa antaisi?
 • Digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen 
  Digitaalisuus avaa mahdollisuuden kohdata ja saavuttaa asiakkaita lukuisissa kanavissa. Miten tunnistan sopivat digitaalisen markkinoinnin kanavat ja miten hyödynnän saatavilla olevan tiedon markkinoinnissani paremmin?

Webinaareissa kuulet asiantuntijapuheenvuoroja ja käytännön esimerkkejä digitaalisuuden hyödyntämisestä oman liiketoiminnan kehittämisessä. Webinaarien lopussa on varattu aikaa kysymyksille ja keskusteluille.

Webinaarit ovat hankkeen osalta päättyneet, eikä niitä järjestetä enää. Pääset katsomaan webinaaritallenteet Haaga-Helian videopalvelun DigiTikkaat-kanavalta myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Pienryhmätyöpajat nostavat osaamisesi uudelle tasolle

Webinaarisarjan lisäksi järjestämme teemoihin liittyviä pienryhmätyöpajoja, joissa pääset konkreettisesti kehittämään digitaalista liiketoimintaasi asiantuntijoiden sparraamana ja vertaisoppien. Asiantuntijoina toimivat Haaga-Helian omat asiantuntijat.

Työpajailloissa on mukana aina muutama teema. Voit valita teemoista sinulle ja yrityksellesi tarpeellisimman ja saada asiantuntijoilta sparrausta liiketoimintasi kehittämiseksi. Työpajaillat järjestetään Zoomissa klo 17-19.

Pienryhmätyöpajat ovat hankkeen osalta päättyneet, eikä niitä järjestetä enää.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen hankkeen koulutuksiin on päättynyt.

 

 

 

Ota yhteyttä

Tuuli
Itkonen
kehityskoordinaattori
+358 294471288
tuuli.itkonen@haaga-helia.fi

DigiTikkaat på svenska

Välkommen till DigiTikkaat-projektets utbildningar att höra om hur egenföretagare och små entreprenörer kan utveckla sin digitala affärsverksamhet. Utbildningarna arrangeras på finska.

DigiTikkaat är en webbinariumserie riktad till egenföretagare, frilansare och lätt entreprenörer som har, eller planerar att ha, digital affärsverksamhet i Nyland och Tavastland.

Syftet med webbseminarierna är att bygga förståelse kring följande temana:

 • Företagets strategiska val som grund till framgång
 • Kundcentrerad serviceutveckling och Service Design
 • Datasäkerhet och dataskydd i företagets verksamhet
 • Digital försäljning och näthandel för entreprenörer
 • Möjligheter inom digital marknadsföring

I webbseminarierna kommer du att höra expertkommentarer och praktiska exempel på digitala lösningar och om möjligheter inom digitalisering i utvecklande av egen affärsverksamhet.

Utöver webbseminarierna arrangerar vi små tema-workshops där du helt konkret kan utveckla din digitala verksamhet. Som mentor fungerar våra egna Haaga-Helia experter samt företagsutvecklare från östra Nylands Posintra.

Webbseminarierna och workshopen är kostnadsfria för deltagare.

 

DigiTikkaat on vuosina 2022-2023 toteutettavaa maksutonta koulutusta. Koulutus toteutetaan kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia. Jokaisella ammattikorkeakoululla on oma kohderyhmänsä, jolle koulutusta kohdistetaan tulevaisuuden digitarpeet huomioon ottaen.

DigiTikkaat-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) osana Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yhteistyössä

Posintra logo